2010: Een jaar waarin veel successen zijn geboekt voor dierenwelzijn

10 januari 2011

WSPA wil alle donateurs en medestanders bedanken voor hun hulp aan dieren in 2010.

Afgelopen jaar heeft WSPA een enorm verschil kunnen maken voor dieren over de  wereld: van noodhulp aan meer dan 100.000 dieren die betrokken waren bij rampen tot het beëindigen van de slachtpartijen onder honden op Bali en de opening van een nieuw berenreservaat in Pakistan.
 

Binnenkort zal WSPA al 30 jaar lang hebben gepleit voor het welzijn van dieren, en we hopen dat u ons zult blijven steunen bij onze missie om een einde te maken aan de wreedheden en ellende die dieren over de hele wereld te verduren hebben.

In de video een overzicht van onze successen in 2010. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun

Noodhulp

In januari, bij de nasleep van de aardbeving in Haïti, was WSPA een van de organisaties die ARCH hebben opgezet (Animal Relief Coalition for Haiti). Deze groep bood hulp aan het deel van de dierenpopulatie in het land dat de ramp had overleefd. Tot op heden heeft WSPA meer dan 45.000 dieren in de zwaarst getroffen gebieden van Haïti behandeld.

WSPA heeft ook geholpen bij de wederopbouw van het Nationale Diergeneeskundige Laboratorium en het netwerk van laboratoria, die tijdens de aardbeving werden verwoest. We hebben 24 koelunits op zonne-energie geïnstalleerd - van essentieel belang voor het bewaren van vaccins. Bovendien hebben we, voor het eerst in de geschiedenis van het land, een campagne gelanceerd om het Haïtiaanse publiek voor te lichten over de voorbereiding op rampen, over de verzorging van huisdieren en over de gezondheidszaken die daarmee te maken hebben.

Maar dat is nog niet alles – het hele jaar door is ons rampenteam dieren te hulp gekomen in gebieden die door rampen waren getroffen, zoals Pakistan, Mongolië, Guatemala, Nicaragua, Mexico, Colombia, Chili, Vietnam, Thailand, Indonesië, India en Myanmar.

Beren redden

Slechts drie maanden na de verwoestende overstromingen in Pakistan heeft WSPA een nieuw berenreservaat in Balkasar geopend. De eerste bewoners waren Babu, Sohrab en Maylu – drie beren die gered waren uit Kund Park, het reservaat dat tijdens de overstromingen in augustus was verwoest. Met hulp van WSPA kon in november  Chowti, een zesjarige Aziatische zwarte berin worden gered van de beer-hondengevechten in Pakistan. Chowti werd daarna naar het reservaat in Balkasar gebracht, waar ze nu in veiligheid woont, goed gevoed en goed verzorgd.

Bij een andere poging om beren het leven te redden heeft WSPA haar medestanders gevraagd om een petitie te tekenen waarin wordt opgeroepen een einde te maken aan de berenfarms in Zuid-Korea. Daarop hebben internationaal meer dan 85.000 mensen hun steun betuigd, en is het Zuidkoreaanse parlement het proces begonnen dat kan resulteren in de geleidelijke ontmanteling van de berengalindustrie in het land. Op het moment moet de wet nog worden voorgelegd aan de commissie voor Milieu en Arbeid en aan andere betrokken ministeries.

Verbod op stierenvechten in Catalonië

In een heel ander deel van de wereld overhandigde WSPA 140.000 handtekeningen aan het Catalaanse parlement, ter ondersteuning van een verbod op stierenvechten in Catalonië. Slechts een paar dagen later stemde het parlement vóór wijziging van de bestaande dierenbeschermingswetten en daarmee werd het stierenvechten in de redio verboden. Op 1 januari 2012 treedt de wet in werking en vanaf dat moment zullen stieren in Catalonië nooit meer de lange, pijnlijke en afschuwwekkende doodsstrijd hoeven door te maken die ze in de arena’s te wachten stond.

Adempauze voor walvissen

In juli bracht WSPA, samen met andere organisaties, een onthullende video uit, waarop te zien was hoe een dwergvinvis werd geharpoeneerd door de Noorse walvisvaarder ‘Rowenta’ en hoe de walvisjagers er in de daaropvolgende 22 minuten niet in slaagden om het dier definitief te doden.

De volgende dag hielden we een persconferentie bij de vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) om uiting te geven aan de publieke verontwaardiging over een voorstel om de commerciële walvisvaart te hervatten. Na twee dagen vergaderen achter gesloten deuren was het de IWC niet gelukt om een consensus te bereiken over de toekomst van de walvisvaart. Daarom stelde men de stemming uit over een voorstel dat de commerciële quota voor de walvisvangst voor het eerst in 25 jaar zou hebben verhoogd.

In actie voor de honden op Bali

In Bali tekende de regering een overeenkomst, waarin ze toestemming verleenden om door middel van een grootschalige vaccinatiecampagne bijna 400.000 honden immuun te maken voor hondsdolheid. Dit nieuwe programma, dat over het hele eiland wordt uitgevoerd, wordt gefinancierd door WSPA, en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met lidorganisatie BAWA (Bali Animal Welfare Association). Het is een uiterst belangrijke eerste stap naar het doel dat de regering zich heeft gesteld: het uitroeien van hondsdolheid op het eiland in 2012. Het team heeft al meer dan 65.000 honden ingeënt; daardoor hebben ze voorkomen dat de ziekte zich onder de hondenpopulatie uitbreidt en is de gezondheid van de mensen in de regio beschermd.

Nieuwe dierenwelzijnswetten in Nicaragua

In december heeft WSPA, samen met andere groeperingen, Nicaragua geholpen strenge dierenwelzijnswetten in te voeren. Daaronder valt ook een ‘Wet voor de bescherming en het welzijn van huisdieren en gedomesticeerde wilde dieren’. Hierin wordt een nieuw misdrijf gedefinieerd, ‘biocide’.  Het ongerechtvaardigd doden van huisdieren of gedomesticeerde wilde dieren is tot een delict verklaard dat met hechtenis wordt bestraft.

Mishandeling rendieren onthuld

Aan het einde van het jaar bracht WSPA een video in de openbaarheid waarop de wrede werkelijkheid van de rendierenslacht in Zweden en Finland aan het licht werd gebracht. Op de opnamen is de afschuwelijke ellende te zien die de rendieren moeten doormaken wanneer ze in groten getale worden bijeengedreven, getransporteerd en geslacht om hun vlees. Duizenden medestanders van WSPA hebben al een internationale petitie getekend, waarbij de Noordse Raad van Ministers wordt opgeroepen de hand te houden aan de bestaande dierenwelzijnswetgeving in zowel Zweden als Finland, alsmede aan de Verklaring van Växjö uit 2008.

Al deze successen zijn mogelijk gemaakt door de niet aflatende toewijding en vrijgevigheid van alle medestanders en donateurs van WSPA. Hartelijk dank, en we verheugen ons op onze samenwerking in dit nieuwe jaar – samenwerking om een einde te maken aan wreedheid jegens dieren, over de hele wereld!

Verwante artikelen:

  • Catalonië schrijft geschiedenis met verbod op stierenvechten
  • De Zuid-Koreaanse regering overweegt een einde te maken aan berenfarms
  • Een nieuwe beer in Balkasar

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp