Bravo! Latijns-Amerikaanse steun voor de dieren

17/03/2010

Bolivia, Nicaragua en Chili hebben officieel verklaard de ontwikkeling te steunen van een Universele verklaring voor Dierenwelzijn.

Als deze eenmaal door de Verenigde Naties is aangenomen, zal dat de grootste stap voorwaarts betekenen die dierenbescherming wereldwijd ooit heeft gemaakt.

Alle drie de regeringen zien in dat de invloed van een Universele verklaring voor Dierenwelzijn (Universal Declaration on Animal Welfare, UDAW) verder gaat dan het beschermen van dieren. De verklaring zal ook het milieu en de mensen ten goede komen – met name de armste bevolkingsgroepen op onze wereld. Lees in onze case studies hoe dat komt (Engels-, Spaans- en Franstalig)

Het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat:  “dierenwelzijn een van de strategische pijlers is waarop de verbetering van de voedselzekerheid en de vergroting van onze autonomie is gebaseerd. Bovendien is dierenwelzijn een essentiële voorwaarde om consumenten te kunnen voorzien van gezonde voeding van hoge kwaliteit.”

Volgens hun Nicaraguaanse collega’s erkent de verklaring “de belangrijke rol die dieren in het  milieu spelen en het effect dat ze hebben op de kwaliteit van leven in Nicaragua en in de wereld als geheel.”

35 andere regeringen zijn hen voorgegaan, waaronder ook de hele Europese Unie.

Verantwoordelijkheid nemen

Als gevolg van deze spectaculaire nieuwe steunbetuigingen, zijn er in Latijns-Amerika nu regeringen en individuen die nadrukkelijk de boodschap overbrengen dat er een einde moet komen aan de wreedheid jegens dieren. Anderzijds zijn er ook nog landen die daartoe opgeroepen worden.

"Met de steun van deze landen zijn we een stap dichter bij de erkenning gekomen dat dierenwelzijn voor de regio van belang is. De steun laat zien dat ze bereid zijn de kwaliteit van het leven van dieren te verbeteren en de enorme biodiversiteit te beschermen. Dit is een voorbeeld voor andere landen, aangezien dierenwelzijn over de hele wereld speelt,” aldus Luis Carlos Sarmiento, regiodirecteur van WSPA Zuid-Amerika.

Snel groeiende steun

WSPA gelooft dat de recente steunbetuigingen een geweldige precedent in de regio kunnen vormen.  In Brazilië, Colombia en Costa Rica is de laatste tijd aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van officiële steun voor het opstellen van een UDAW.

De brede steun van belangrijke instellingen zal helpen de VN te overtuigen dat het de moeite waard is dierenwelzijn extra nadruk te geven door een Verklaring te bekrachtigen.

"We zijn buitengewoon verheugd dat het ministerie van Buitenlandse Zaken [van Nicaragua] … de UDAW ondubbelzinnig gesteund heeft. Dit zou een sneeuwbaleffect in de regio kunnen teweegbrengen en kan een enorme stimulans zijn voor andere landen om hun steun aan dit belangrijke initiatief te verlenen,” aldus Marcela Vargas, de programmamanager van WSPA voor Centraal-Amerika, Mexico en de Caribische landen.

Wat kunt u voor de dieren doen?

Veranderingen worden niet alleen door regeringen ingevoerd. Meer dan twee miljoen mensen, uit ieder land ter wereld, hebben verklaard dat ze vinden dat dieren op humane wijze moeten worden behandeld en dat hun behoeften moeten worden gerespecteerd.

Hebt u nog niet getekend? Steun de Universele verklaring voor dierenwelzijn op de vernieuwde website!

Structurele hulp voor de dieren in Haïti

[node:article_summary]

ARCH (Animal Relief Coalition for Haiti), de coalitie van dierenbeschermingsorganisaties onder leiding van WSPA en IFAW, heeft een overeenkomst gesloten met de...

Israel als eerste land bontvrij?

[node:article_summary]

Terwijl de Eerste Kamer zich in Nederland buigt over een nertsenfokverbod, bereidt Israël zich voor op een nog verdergaande maatregel: een totaalverbod op bont...