Dank voor uw hulp aan Haïti

04/02/2010

In de eerste dagen na de aardbeving in Haïti kwamen WSPA en het International Fund for Animal Welfare (IFAW) bijeen om een coalitie voor hulp aan de dieren in Haïti op te zetten, de Animal Relief Coalition for Haiti, ARCH.

Dat deden we om te zorgen dat dierenwelzijnsorganisaties die de dieren in Haïti hulp wilden bieden, samen konden werken om zo effectief mogelijk te opereren. Via ARCH zijn nu 19 aangesloten organisaties samen actief. U  kunt onze gezamenlijke inzet op de voet volgen via de Animals in Disaster-blog (Engelstalig).



Een team van ARCH heeft onlangs een verkenning voltooid van de toestand van de dieren in Haïti. Daarvoor hebben ze ambtenaren van verschillende officiële instanties opgezocht, waaronder het Haïtiaanse ministerie van Landbouw. Dit opdat een effectief actieplan voor de komende weken en maanden kon worden opgesteld dat wordt gesteund door de autoriteiten.



Uitkomst van het onderzoek was dat de behoefte aan directe noodhulp voor dieren mee viel, maar dat op middellange en lange termijn veel werk is te doen.

Zorg voor de gemeenschap

Het meest urgente probleem op het gebied van dierenwelzijn waarmee de Haïtianen nu worden geconfronteerd, is de organisatie van inentingscampagnes. Deze moeten voorkomen dat er ziektes onder de kwetsbare bevolking uitbreken, met name ziektes die door dieren worden overgedragen.



ARCH is goed in staat om de inentingen uit te voeren, met behulp van een internationaal team dat is samengesteld uit de deelnemende organisaties. Dit zal naar delen van Haïti buiten de hoofdstad reizen. Daar verleent het team diergeneeskundige zorg en verstrekt het inentingen en voer, zowel aan huisdieren als aan het vee. De medewerkers van ARCH zullen elkaar elke week aflossen om te zorgen dat dit team doorlopend over technische ondersteuning  beschikt. 

De lange weg naar herstel

Met het oog op de totale ineenstorting van de infrastructuur in Haïti, is de belangrijkste taak als het om dieren gaat de wederopbouw van de medische zorg voor dieren. Het plan van ARCH omvat een aantal opties, zoals:

  • massale inenting van runderen, schapen, paarden, ezels, geiten en andere hoefdieren;
  • het opzetten van een controlenetwerk om pseudo-vogelpest en Gumboro (IBD) te voorkomen;
  • voorlichtingscampagnes om de bevolking te stimuleren hun dieren naar de klinieken te brengen die met behulp van ARCH worden opgezet;
  • bijscholing en opleiding van dierenartsen en gezondheidswerkers (voor mensen);
  • opzetten van mobiele of met zonne-energie uitgeruste klinieken, alsmede het aanschaffen van apparatuur voor inentingen en behandeling, zoals thermoskannen, koelers, koelkasten e.d. (zodat medicijnen bij de juiste temperatuur kunnen worden opgeslagen en vervoerd);
  • de aanschaf van verbruiksartikelen, zoal medicijnen en vaccins, en deze uitdelen binnen de lokale/regionale organisaties.

Samenwerking met de Haïtianen

Net als bij alle andere hulpacties die WSPA na een ramp onderneemt, werken we nauw samen met de regering en internationale organisaties. Momenteel zijn we bezig een convenant met de regering van Haïti op te stellen, zodat we plannen kunnen maken voor de meest effectieve manier om de diergeneeskundige zorg in het land weer van de grond te krijgen en te versterken.



Hoewel we aan een voorstel werken dat wel eens meer dan 1,2 miljoen dollar zou kunnen kosten, hoeven we deze financiële last niet alleen te dragen. Doordat we samenwerken in ARCH, zullen de kosten worden gedeeld met onze partners.



Het geld dat u doneert aan het rampenfonds voor dieren van WSPA zal worden gebruikt voor directe noodhulp en de wederopbouw in Haïti op lange termijn. Als we meer geld bijeenbrengen dan nodig is voor het programma in Haïti, zullen we de donaties aan WSPA gebruiken om ons voor te bereiden op toekomstige rampen elders op de wereld.



Nogmaals, hartelijk dank voor uw hulp aan het werk dat we als WSPA doen. Daarmee kunnen we bij crisissituaties als in Haïti direct actie ondernemen

ARCH in actie: beelden uit Haïti

[node:article_summary]

WSPA en het ARCH-team zijn op 23 januari aangekomen op Haïti, om de dieren te helpen die zijn getroffen door deze verwoestende aardbeving.

Structurele hulp voor de dieren in Haïti

[node:article_summary]

ARCH (Animal Relief Coalition for Haiti), de coalitie van dierenbeschermingsorganisaties onder leiding van WSPA en IFAW, heeft een overeenkomst gesloten met de...