Gemeenteraadsverkiezingen: denk aan de dieren!

05/03/2014

Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor dieren zijn die van belang – vaak zelfs letterlijk van levensbelang. Laat daarom dierenwelzijn in je stemkeuze meewegen!

Dierenwelzijnsbeleid

Op gemeentelijk niveau valt er veel te winnen voor dierenwelzijn. De gemeente is verantwoordelijk voor gevonden huisdieren, voor de omgang met in het wild levende dieren en voor het verlenen van vergunningen aan landbouwbedrijven en aan evenementen waarbij dieren worden gebruikt. Bovendien kan de gemeente voorlichting geven over hoe we zo goed mogelijk met dieren kunnen samenleven. Elke gemeente zou deze en andere dierenonderwerpen een plek moeten geven in een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid, waarvoor een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn verantwoordelijk voor is.

Dierenwelzijn genegeerd

Hoe diervriendelijk zijn de partijen op gemeentelijk niveau? Onderzoek van WSPA in februari 2014 wijst uit dat veel partijen dierenwelzijn niet of onvoldoende in hun partijprogramma opnemen. Met name de regeringspartijen VVD en PvdA negeren dierenwelzijn zodra het op gemeentepolitiek aankomt. Zo vormt de VVD onderdeel van het college van B&W van vier van de vijf grootste gemeentes in Nederland, maar wordt dierenwelzijn in de lokale VVD-verkiezingsprogramma’s van deze steden geen enkele keer genoemd. De PvdA zetelt zelfs in het stadsbestuur van alle vijf grootste gemeentes en verzuimt eveneens aandacht te besteden aan dierenwelzijn, met uitzondering van het programma in Den Haag.

Stem ook voor de dieren!

Wil je op 19 maart een diervriendelijke stem uitbrengen, ga dan na of dierenwelzijn in de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s voldoende wordt verdedigd. Deze verkiezingsprogramma’s zijn makkelijk op internet te vinden. Als je wil weten wát er op gemeentelijk niveau voor dieren kan worden gedaan, deze aanbevelingen voor een diervriendelijk partijprogramma heeft de Dierencoalitie, waar WSPA Nederland lid van is, afgelopen zomer naar de politieke partijen gestuurd ter inspiratie.Meer mogelijkheden om in uw dagelijks leven de dieren te helpen >>

Verwante artikelen:

  • Supermarkten houden koeien uit de wei
  • Kom op voor civetkatten

Hulp na de verwoesting van Haiyan

na-haiyan

In de Filipijnen komen zo’n 24 tyfoons per jaar aan land en ook dit jaar was de bevolking goed voorbereid. Maar toen tyfoon Haiyan op 8 november 2013 op zijn...