Handelsverdrag met VS bedreigt dieren

05/03/2015

De handel tussen Europa en Amerika kent nog veel beperkingen zoals importheffingen, quota en regelrechte verboden. Omdat vrijere handel tussen deze twee grote economische blokken tot meer welvaart zou kunnen leiden, wordt er al geruime tijd over een alomvattend handelsverdrag onderhandeld.

Grote gevolgen

Dat kan grote gevolgen hebben voor dierenwelzijn, slecht of goed. Zo bestaat het gevaar dat voor de Europese markt de deur wordt opengezet voor vlees en eieren uit de VS, geproduceerd volgens veel slechtere standaarden dan hier gelden. En daarmee diervriendelijker producten wegconcurreren. Omgekeerd zou het verdrag de VS ook kunnen stimuleren volgens de hogere Europese normen te gaan produceren.

Schijnwerper

World Animal Protection heeft goede contacten met onderhandelaars aan beide zijden van de oceaan. We organiseerden onlangs een bijeenkomst in Brussel om de gang van zaken te bespreken en natuurlijk om het belang van dierenwelzijn in de schijnwerper te zetten. Het publiek bestond uit hoge Europese ambtenaren, Amerikaanse onderhandelaars, vertegenwoordigers van grote bedrijven en van vakbonden en diverse belangenorganisaties.

Geen comeback

Kern van de zaak is dat, hoewel ook hier nog lang niet alles goed is geregeld, in de EU dierenwelzijn een belangrijkere plaats inneemt dan in de VS. Onze inzet is dan ook dat de Europese standaarden tenminste gehandhaafd blijven zodat  legbatterij-eieren en kalfsvlees van kistkalveren geen comeback maken. Bovendien proberen we kansen te benutten om dierenwelzijn te verbeteren, onder meer door in te zetten op het tegengaan van illegale handel in wilde dieren en illegale visserij en op het terugdringen van het gebruik van proefdieren.

Veel overhoop

Het beoogde handelsverdrag, afgekort als TTIP, haalt veel overhoop met nu nog onoverzienbare gevolgen. Aan Europese kant worden kansen gezien maar ook bedreigingen. Zo zouden de lagere lonen in de VS vanwege concurrentie kunnen leiden tot druk op de salarissen in de EU en datzelfde geldt dus ook de standaarden voor dierenwelzijn. World Animal Protection blijft zich intensief met de onderhandelingen bemoeien ter bescherming van grote aantallen dieren, zowel hier als in het land van Uncle Sam. We houden je op de hoogte!