Israel als eerste land bontvrij?

24/03/2010

Terwijl de Eerste Kamer zich in Nederland buigt over een nertsenfokverbod, bereidt Israël zich voor op een nog verdergaande maatregel: een totaalverbod op bont. Binnenkort stemt het Israëlische parlement, de Knesset, voor zo’n verbod.

Het verbod moet gelden voor het fokken van alle diersoorten die nu niet om hun vlees worden gehouden én op het verwerken, importeren, exporteren en verkopen van hun bont. Dat zou een unieke stap betekenen. Israel zou daarmee de eerste natie worden die volledig erkent dat bont passé is, dat het fokken en doden van dieren voor louter mode- of luxeproducten niet past in een humane samenleving. Uit recente onderzoeken blijkt dat 86% van de Israëli’s van mening is dat het moreel verwerpelijk is om dieren te doden als dat alleen om hun bont is.

 

Op 7 februari werd de wet in eerste lezing gepresenteerd aan Knesset-commissie van grondwet, wetgeving en justitie, die de wet unaniem steunde. Ook bij een tweede lezing, op 9 maart, voor de commissie van onderwijs, cultuur en sport bleek brede steun. Wanneer een definitief besluit valt, is op dit moment echter nog niet duidelijk. En de bontindustrie zet alles op alles om een verbod te voorkomen… 

Hoe staat het ervoor in andere landen?

Er zijn verschillende landen die wel de productie van bont hebben verboden, maar niet de handel erin. Engeland heeft het houden van dieren om hun bont in 2000 verboden op grond van schending van de ‘openbare zedelijkheid’. Ook andere landen, zoals Oostenrijk en Kroatië kennen een soortgelijk verbod. 

Nederland

In Nederland is sinds 2008 een verbod op het fokken van vossen en chinchilla’s van kracht. Bovendien nam de Tweede Kamer vorig jaar een initiatiefwetsvoorstel aan om op termijn ook de nertsenfokkerij te beëindigen. Binnenkort stemt de Eerste kamer hier over.Kijk voor meer informatie hierover op de website van onze lidorganisatie Bont voor Dieren

Handelsverboden

Hoewel er nog geen landen zijn met een volledig handelsverbod, zijn er wel veel landen die de handel in bont van bepaalde diersoorten hebben verboden. In de EU en de VS is de handel in zeehondenbont en bont van honden en katten verboden, maar de handel in bont van bijvoorbeeld wasbeerhonden en nertsen blijft toegestaan. Door de meest logische conclusie te trekken en bont eenvoudigweg helemaal te verbieden, zou Israel als eerste land ter wereld een uniek precedent scheppen – een precedent dat geweldig belangrijk zou zijn voor de dierenwelzijnsbeweging en een duidelijke boodschap aan de bontindustrie zou inhouden. 

Waarom is WSPA hierbij betrokken?

WSPA is een belangrijke financier van de Fur Free Alliance (FFA), de grootste alliantie van dierenbeschermingsorganisaties die zich op vreedzame wijze inzet om een einde te maken aan de bonthandel, door middel van initiatieven als ‘Design Against Fur’ en het Fur Free Retailer scheme.

 

In Israël hebben we het afgelopen jaar aan twee organisaties steun verleend: de Anti-Fur Coalition en Let Animals Live, die uitmuntend werk hebben gedaan als stuwende kracht achter dit baanbrekende wetgevende proces in Israel. 

U kunt ook helpen!

Er zijn een paar manieren waarop ook u mee kunt helpen aan het Israëlische verbod: 

  • U kunt uw stem laten horen en de wet ondersteunen door de online action van de Anti-Fur Coalition te ondertekenen (Engelstalig). 
  • U kunt een ingezonden brief downloaden om aan de plaatselijke krant te sturen (Engelstalig). 
  • Plaats ook een link naar dit bericht als u een blog bijhoudt of actief bent op sociale netwerksites. Daarmee maakt u voor iedereen zichtbaar dat u deze grensverleggende ontwikkeling in Israël steunt. U kunt u ook in het debat mengen dat wordt gevoerd op de Britse Facebook en Twitter pagina’s. 

Lees hier meer over de bontindustrie en de actie die u kunt ondernemen