IWC: winst en verlies

01/07/2010

De jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) die afgelopen juni in Agadir, Marokko, werd gehouden, heeft wisselende resultaten opgeleverd.

Belangrijkst is dat een voorstel om de commerciële jacht op walvissen te heropenen voorlopig van de baan is. Hoopgevend is ook dat er volgend jaar een workshop Dierenwelzijn en Ethiek zal worden gehouden. Daar staat tegenover dat het verzoek van Groenland om voortaan op bultruggen te mogen jagen, werd ingewilligd.

Compromisvoorstel in de ijskast

Na dagen van vergaderen achter gesloten deuren, slaagde de IWC er niet in om overeenstemming te bereiken over de toekomst van de walvisjacht. De stemming over een compromisvoorstel dat voor het eerst sinds 25 jaar weer commerciële jacht zou toestaan, werd uitgesteld. WSPA is blij dat aan de walvissen voorlopig gratie wordt verleend en roept de lidstaten van de IWC op om in de ‘afkoelperiode’ zich te bezinnen op de inherente wreedheid van de jacht.“Het is mooi dat het werk van WSPA en collega-organisaties resultaat heeft gehad,” aldus Joanne Toole, manager zeezoogdieren van WSPA, “maar het gevaar voor de walvissen is nog niet geweken. We zijn teleurgesteld dat het compromisvoorstel in de ijskast is gezet in plaats van naar de prullenmand verwezen. In de tussentijd roept WSPA de IWC en haar 88 lidstaten de ogen te openen voor de onacceptabele wreedheid van de walvisjacht. Dat hoort geen plaats meer te hebben in de 21ste eeuw. Niet het bejagen van maar het kijken naar walvissen heeft de toekomst.”

Ethiek en dierenwelzijn

Hoopvol is dat Groot-Brittannië een voorstel deed om volgend jaar een workshop Dierenwelzijn en Ethiek te organiseren. Het voorstel werd door Nederland, België, Australië, Argentinië, Nieuw-Zeeland, Ecuador, Duitsland, Portugal, Costa Rica, India en Brazilië met groot enthousiasme begroet. WSPA juicht deze kans toe om in tegenwoordigheid van de IWC de fundamentele welzijnsproblemen van de commerciële walvisvaart op serieus aan te pakken.Joanna Toole: “WSPA is heel tevreden dat het voorstel van Groot-Brittannië om een workshop Dierenwelzijn en Ethiek te organiseren zo’n brede en enthousiaste steun heeft gekregen. Meer dan tien lidstaten van de IWC hebben hun volledige steun toegezegd. De workshop zal de IWC voorzien van dringend noodzakelijke informatie over de internationale ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en beleid op het gebied van dierenwelzijn. Dat zal de Commissie in staat stellen om verstandige en progressieve beslissingen over deze belangrijke kwestie te nemen. WSPA vindt dat het Verenigd Koninkrijk alle lof verdient voor hun krachtige standpunt ten aanzien van het welzijn van dieren. We zien ernaar uit om met hen samen de workshop tot een succes te maken, zowel voor de IWC als voor de walvissen.”

Doodsvonnis voor bultruggen

Helaas stemde de IWC wel in met de jacht op bultruggen door Groenland. Een van de uitzonderingen op het wereldwijde moratorium op de walvisvaart is de traditionele jacht van de inheemse bevolking van Groenland, bestemd voor zelfvoorziening. Al jaren probeert Denemarken, waar Groenland onderdeel van is, de traditionele jacht uit te breiden. Dit jaar werd dat verzoek ingewilligd: het wordt Groenland toegestaan de komende drie jaar 27 bultruggen te bejagen.

WSPA veroordeelt deze beslissing en is met name zeer teleurgesteld in de opstelling van de EU die zwichtte onder druk van Denemarken. Undercover onderzoek van WSPA wijst namelijk uit dat zeker een kwart van het vlees van walvissen die in naam van de traditionele, zelfvoorzienende jacht worden gedood, in het commerciële circuit terechtkomt.  Via het grootste walvisverwerkingsbedrijf van Groenland, Arctic Green Foods, komt het vlees in tenminste 114 supermarkten verspreid over heel Groenland. Jaarlijks verdienen verwerkingsbedrijven en retailers gemiddeld 1 miljoen dollar aan deze handel. Het commerciële karakter van de walvisjacht wordt niet eens ontkend door de betrokken partijen. “Het is een puur commerciële activiteit in Groenland”, aldus de directeur van Arctic Green Foods tegen WSPA-onderzoekers die zich voordeden als medewerkers van een filmproductiebedrijf.

Dirk-Jan Verdonk, hoofd programma’s van WSPA Nederland: ‘Onder het mom van inheemse, zelfvoorzienende jacht staat de IWC nu feitelijk een vorm van commerciële jacht toe. Voor de IWC – en met name voor de EU die met het verzoek instemde – is dat een aanfluiting, voor de bultruggen in kwestie een tragedie.

De wreedheid jegens walvissen valt niet te ontkennen

Tijdens de officiële zitting van de NGO’s op de vierde dag van de IWC-vergadering sprak Siri Martinsen, de directeur van NOAH – for dyrs rettigheter, uit naam van NOAH en de bij WSPA aangesloten organisatie Dyrebeskyttelsen Norge. Een van de belangrijkste punten die zij naar voren bracht was de wreedheid waarmee de Noorse Walvisvaart gepaard gaat, zoals duidelijk werd aangetoond door recent onderzoek van WSPA, NOAH en Dyrebeskyttelsen Norge gezamenlijk.

In haar interpellatie (Engelstalig), zei Siri Martinsen: “Ik wil even kort verwijzen naar een film die we afgelopen maand hebben gemaakt van een Noorse walvisjacht. Hierop is te zien hoe een ervaren walvisjager bij uitstekende weersomstandigheden een walvis probeert te raken en te doden – wat hem niet lukt. We hebben externe dierenartsen geraadpleegd en op basis van de opnamen is het meest waarschijnlijke scenario dat de walvis inderdaad werd geraakt, maar dat ze hem kwijtraakten. Volgens de walvisvaarder werd de walvis niet geraakt, maar uit dit voorval blijkt hoe dan ook dat walvisjagers vanaf een bewegend platform in zee niet in staat zijn om met redelijke zekerheid een dodelijk harpoenschot af te vuren. De kans op (halve) missers is gewoon te groot bij de commerciële walvisvaart, en daardoor ook het leed dat de walvissen wordt aangedaan.”

Steun voor WSPA van Paul McCartney

Voorafgaand aan de jaarvergadering van de IWC kreeg WSPA bijzondere bijval. Paul McCartney schaarde zich achter de oproep van WSPA aan de lidstaten van de IWC geen steun te verlenen aan het compromisvoorstel. Volgens de grondlegger van The Beatles is het hoog tijd dat we een einde maken aan de wrede slachtingen die onder walvissen worden aangericht.  “Hoe is het mogelijk dat het in de 21e eeuw zelfs maar in ons opkomt om walvissen – of welk ander dier dan ook – op zo’n barbaarse manier te doden? Het is de verantwoordelijkheid van de nationale regeringen om daar iets aan te doen en zulke prachtige schepselen te beschermen. Het is tijd dat we deze schitterende dieren nu eindelijk met rust laten.