Missende data gevaar voor gesmokkelde wilde dieren

23/09/2016

Tussen 2010 en 2014 zijn zo’n 64.000 levende wilde dieren in beslag genomen. Dit zijn echter alleen de officieel gemelde in beslagleggingen, er blijken veel gegevens op dit gebied te ontbreken. Het lot van deze dieren blijft onduidelijk.

Topje van de ijsberg

Er ontbreekt belangrijke informatie op het gebied van in beslagnames van levende wilde dieren. Uit onderzoek dat we met de universiteit van Oxford gedaan hebben, blijkt dat slechts een op de drie landen de cijfers van inbeslagnames van levende dieren geeft en dus dat twee van de drie landen niets melden. De 64.000 in beslag genomen wilde dieren zijn dus naar alle waarschijnlijkheid niet de enige. Daar komt bij dat de smokkel van gestroopte, bedreigde diersoorten groeit.

Onbekende bestemming

Zodra dieren in beslag zijn genomen, moet er beslist worden of de dieren:

  • in gevangenschap blijven
  • terug worden gezet in de natuur
  • gedood worden

Wat er vervolgens werkelijk met hen gebeurt, hoeft niet vastgelegd te worden. Er zijn dus geen cijfers over hoeveel van de dieren werden gedood, gevangen gehouden of teruggezet in de natuur. Het uiteindelijke lot van de in beslag genomen levende wilde dieren is dus onbekend.

Vastleggen levenslot

De onderzoekers zijn bang dat het welzijn en het overleven van de dieren in gevaar is als deze gegevens onbekend zijn - veel wilde dieren zouden opnieuw verhandeld kunnen worden. Ongeveer twintig procent van de dieren die inbeslaggenomen zijn, wordt bedreigd met uitsterven. Daarom vindt Neil D’Cruze, hoofdonderzoeker van World Animal Protection, dat het lot van de onderschepte dieren vastgelegd moet worden. Zo kan het risico verminderd worden dat ze in de illegale handel komen.

Hoe verder?

We willen verandering in de huidige gang van zaken, zo is een betere vastlegging van gegevens van belang om te weten wat er elke dier gebeurt. Op 27 september worden de bevindingen en aanbevelingen uit ons onderzoek gepresenteerd in Johannesburg, tijdens een evenement over de inbeslagname van levende wilde dieren.