Nieuw rapport uit Vietnam brengt aan het licht dat berengal nog steeds wordt gebruikt

23/11/2010

Het rapport, dat onlangs is verschenen, is samengesteld door Education for Nature-Vietnam (ENV), een bij WSPA aangesloten Vietnamese organisatie.

Het onthult dat 22,5% - een schokkend percentage - van de ondervraagde mensen in de noordelijke hoofdstad Hanoi de afgelopen twee jaar berengal had gebruikt. Daarmee overtraden ze het officiële verbod op dit product, dat in 1994 is ingesteld.

De wreedheden blijven doorgaan

Nog steeds is berengal overal in het land verkrijgbaar. Nog altijd worden er ongeveer 3.600 beren onder verschrikkelijke omstandigheden gehouden in ‘berenfarms’. En ook die zijn sinds 2005 volgens de Vietnamese wet verboden.  Op de farms wordt regelmatig gal afgetapt uit de galblazen van de beren, die daarbij kronkelen en kermen van de pijn. De berengal wordt gebruikt in traditionele medicijnen en ook voor niet-medische producten.Uit het rapport blijkt wel dat het gebruik van berengal minder wijd verspreid lijkt te zijn in het zuidelijke en centrale deel van het land. Daar wordt vaker gebruik gemaakt van alternatieve medicijnen, waar beren niet voor hoeven te lijden.Chris Gee, programmamanager Wildlife van WSPA, zegt daarover: “Het is treurig dat er nog steeds op grote schaal berengal wordt gebruikt in Vietnam, ondanks het feit dat er alternatieven beschikbaar zijn en er een verbod op bestaat. Zolang dit doorgaat, zullen ook de wreedheden niet ophouden waar nu 3.600 beren onder lijden.”“Het blijkt dat veel mensen in heel Vietnam gebruik maken van alternatieve plantaardige medicijnen. De regering moet deze illegale handel aanpakken en het gebruik van plantaardige alternatieven stimuleren.”

Werking berengal is twijfelachtig

In het door WSPA gefinancierde rapport worden de gedetailleerde verslagen worden gegeven van 3.000 interviews van Vietnamezen over het gebruik van berengal. Daaruit wordt zonneklaar dat 53% van alle voormalige gebruikers van berengal met het gebruik waren gestopt omdat ze vonden dat het niet werkte.Dat is veel meer dan het aantal mensen dat stopte omdat ze de prijs te hoog vonden (18%), omdat het verboden is (7%) of omdat ze medelijden hadden met de beren (6%). De gegevens zijn geanalyseerd door  Vu Thi Quyen, die in 2005 door TIME Magazine is uitgeroepen tot één van de ‘Ecohelden’ van Azië.Hij heeft ze ook geanalyseerd naar de geografische locatie, en Quyen ontdekte dat in de zuidelijke en centraal gelegen steden van Vietnam, waar het gebruik van alternatieve medicijnen wijder verbreid is, ook minder berengal wordt gebruikt. In de beide regio’s zijn er ruim 50% minder gebruikers dan in het noorden.

Uit de gegevens in het rapport blijkt ook dat 13,2% van alle geïnterviewde Vietnamezen berengal gebruikte of in de afgelopen twee jaar had gebruikt, ondanks het verbod dat de regering in 1994 heeft uitgevaardigd. Een  overgrote meerderheid van de bevolking (74% van de geïnterviewden) is echter niet op de hoogte van het verbod.

De oplossing: pak zowel het aanbod als de vraag aan

Zoals Quyen zei: “Om de berenfarms geleidelijk aan te kunnen sluiten, moet Vietnam zowel de aanbod- als de vraagzijde van de handel aanpakken. Dat wil zeggen dat de vraag van de consumenten moet verminderen en dat er een einde moet komen aan de illegale handel in beren. Om de vraag naar berengal terug te dringen moeten we het traditionele geloof elimineren dat berengal een magisch medicijn is waarmee allerlei gezondheidsproblemen kunnen worden genezen.”“Om de illegale berenjacht en –handel te stoppen, dient de regering de wetten en de handhaving ervan aan te scherpen en de strijd tegen deze misdadige praktijken met beren op vastberaden wijze voeren.”“De eigenaren van beren en de bedrijven die de berengal aftappen en de gal en andere berenproducten in de handel brengen zouden streng moeten worden gestraft. De regering zou ervoor moeten zorgen dat er geen nieuwe beren uit het wild op de farms terecht komen.”

Er zijn alternatieven beschikbaar

Uit onderzoek van onder meer WSPA, onder artsen die zich met traditionele geneeskunst bezighouden, blijkt dat er meer dan 50 plantaardige medicijnen voorhanden zijn die als alternatief voor berengal kunnen dienen. Er bestaan ook synthetisch geproduceerde alternatieven. De gal wordt o.m. gebruikt om koorts te onderdrukken, de lever te beschermen, het gezichtsvermogen te  verbeteren, galstenen te vergruizen en als ontstekingsremmend middel.

Verwante artikelen:

  • Berengalindustrie
  • Het stropen van beren en de illegale handel
  • Meer over de berengalindustrie
  • Alternatieven voor berengal
  • Downloads en achtergrondinformatie