Noodhulp voor zwaar getroffen dieren in Mongolië

29/03/2010

WSPA Nederland is een inzamelingsactie gestart voor de miljoenen dieren in Mongolië die zijn getroffen door de ‘dzud’, een zeldzame natuurramp waarbij een extreem droge zomer wordt gevolgd door een extreem koude winter met zware sneeuwval.

Miljoenen dieren sterven als gevolg van natuurramp in Mongolië

Naar schatting 250.000 dieren - voornamelijk schapen, geiten maar ook koeien, kamelen en paarden - sterven wekelijks als gevolg van de dzud. Hierdoor verkeert ook de bevolking van Mongolië, die hoofdzakelijk bestaat uit herders en veehouders, in levensgevaar. Met voedsel en medicijnen wil WSPA zoveel mogelijk dieren en dus ook mensen helpen te overleven.

Door de droge zomer hebben de boeren geen grote voorraden hooi kunnen aanleggen. De daarop volgende winter met temperaturen tot -47°C en sneeuwval van meer dan een meter, zorgen ervoor dat de dieren niet meer bij het weinige gras kunnen en volledig afhankelijk zijn van bijvoederen. De vorige dzud, die plaatsvond in 2001, kostte in totaal 11 miljoen dieren het leven. De gevolgen van deze dzud worden nog ernstiger ingeschat: zo’n 20 miljoen dieren lopen gevaar te sterven. Op dit moment is de schatting dat al 2,3 miljoen dieren het slachtoffer zijn geworden. Nog eens 4 miljoen dieren zijn in acuut levensgevaar.

Levensbelang

Samen met de lokale lidorganisatie CAMDA voorziet WSPA zoveel mogelijk dieren die nog in leven zijn van voedsel en medische hulp. Daarnaast zorgt WSPA voor brandstof om onderkoeling te voorkomen. De hulp is eveneens van levensbelang voor de herders en veehouders in Mongolië. Sandra Cnossen, directeur WSPA Nederland: “De bevolking van Mongolië is voor haar levensonderhoud en voedselvoorziening afhankelijk van vee. Overleven hun dieren, dan overleven zij. Dat maakt onze hulp op alle fronten cruciaal.”

Fondsenwervingsactie

Op dit moment is WSPA in staat een half miljoen dieren gedurende een maand te helpen. Maar we willen meer en langer kunnen helpen. Om dat mogelijk te maken is WSPA in Nederland een fondsenwervingsactie gestart.Dr. Damian Woodberry is een van de dierenartsen die recentelijk voor het WSPA noodhulpteam in Mongolië is geweest. Onlangs werd hij in een interview voor Trouw gevraagd om zijn ervaringen te delen en als expert zijn mening te geven over de situatie in Mongolië.

Klik hier voor het artikel in dagblad Trouw.Ook RTL4 besteedde aandacht aan dit trieste onderwerp.

Klik hier voor het nieuwsbericht van RTL 4.WSPA is blij met aandacht van de media voor de situatie in Mongolië. Het is een enorme ramp waarbij miljoenen dieren lijden en sterven en nog lang niet iedereen is hiervan op de hoogte. Het is belangrijk dat veel mensen weten wat er aan de hand is in Mongolië, zodat zij ons werk ter plaatse kunnen steunen en nog meer dierenleed kan worden voorkomen. 

 

Helpt u ons ook de dieren in Mongolië te behoeden voor uithongering? Maak dan een donatie over. Namens de dieren bedankt!

Israel als eerste land bontvrij?

[node:article_summary]

Terwijl de Eerste Kamer zich in Nederland buigt over een nertsenfokverbod, bereidt Israël zich voor op een nog verdergaande maatregel: een totaalverbod op bont...

WSPA veroordeelt SeaWorld

[node:article_summary]

Het recente bericht (zie dit artikel van de BBC voor meer informatie) dat de orka Tilikum zijn trainer heeft aangevallen en gedood is eigenlijk geen nieuws.