Oproep Paul McCartney: stop afslachten walvissen

23/06/2010

In een verklaring die hij deze week aflegde, stelde Sir Paul, de beroemde grondlegger van de Beatles, dat het tijd wordt dat we een einde maken aan de wrede slachtingen die onder walvissen worden aangericht.

“Hoe is het mogelijk dat het in de 21e eeuw zelfs maar in ons opkomt om walvissen – of welk ander dier dan ook – op zo’n barbaarse manier te doden? Het is de verantwoordelijkheid van de nationale regeringen om daar iets aan te doen en zulke prachtige schepselen te beschermen. Het is tijd dat we deze schitterende dieren nu eindelijk met rust laten.”

Op het moment dat de Internationale Walvisvaart Commissie haar 62e jaarlijkse vergadering opent in Agadir in Marokko, wijzen Sir Paul McCartney en WSPA nadrukkelijk een voorstel af waardoor het verbod op de commerciële walvisvaart in feite zou worden opgeheven. Volgens het plan zouden volgend jaar 1.400 walvissen op industriële wijze afgeslacht mogen worden. Naar verwachting stemmen de 88 lidstaten van de IWC deze week over dit fatale voorstel, dat van de hand is van de voorzitter en vicevoorzitter van de IWC.

Volgens Joanna Toole, programmamanager zeezoogdieren van WSPA, overweegt de IWC het doodsvonnis van 13.000 walvissen te tekenen over de volgende 10 jaar in een volkomen ondoordachte poging om een klein aantal walvissen te redden. “Door dit misplaatste voorstel zou de langzaam uitstervende walvisindustrie kunnen herleven en dat zou een enorme stap terug betekenen voor het dierenwelzijn en het behoud van de natuur over de hele wereld.”

Voorstel geeft wreedheid legale basis

Het voorstel zou betekenen dat Noorwegen en IJsland elk jaar wel 760 dwerg- en gewone vinvissen in het noorden van de Atlantische Oceaan mogen doden. En in tegenstelling tot wat de voorstanders beweren, zou dat geen serieuze vermindering inhouden van het totaal aantal gedode walvissen. Het zou echter wel betekenen dat daarmee een onaanvaardbare en inherent inhumane bedrijfstak wordt gelegaliseerd.

Joanna Toole:  “Uit de video’s die we onlangs hebben gemaakt van een Noorse walvisjacht, blijkt hoe wreed de commerciële walvisvangst is. Eigenlijk zou geen enkele beschaafde samenleving het goed moeten vinden dat dieren die pijn kunnen lijden bij volledig bewustzijn met exploderende harpoenen worden opgeblazen. Alle ogen zijn gericht op Agadir, nu dit plan om dierenmishandeling te legaliseren onder discussie is.”

Walvissen kijken in plaats van jagen

WSPA en de andere leden van het Whalewatch netwerk gaan hun uiterste best doen om regeringen te overreden deze gevaarlijke transactie te voorkomen. In plaats daarvan moet de aandacht worden gericht op de toekomstige rol van de IWC als toezichthouder op de walvisbescherming en whale watching.

Sir Paul McCartney betuigde zijn steun in dezelfde week waarin ook onze petitie tegen de walvisvaart het aantal van 101.000 ondertekenaars haalde, en waarin WSPA de hand wist te leggen op nieuwe filmopnamen. Daarin harpoeneert een Noorse walvisvaarder een walvis die pas na zeer lange tijd sterft.

De conclusie van Sir Paul McCarney: “Whale watching heeft de toekomst, niet walvisjagen.”

Lees hier meer over de inspanningen van WSPA om de walvisjacht te bestrijden

65.000 honden gered op Bali

[node:article_summary]

Medewerkers van WSPA-lidorganisatie BAWA (Bali Animal Welfare Association) hebben loslopende honden in het district Gianyar op Bali ingeënt om nieuwe uitbraken...

IWC: winst en verlies

[node:article_summary]

De jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) die afgelopen juni in Agadir, Marokko, werd gehouden, heeft wisselende resultaten...