Portret van: Christina Dixon in actie voor zeedieren

10 november 2017

Zeedieren die verstrikt zijn in rondzwervende visnetten: het is een gigantisch probleem. Collega Christina Dixon zet zich dagelijks in om het onnodig lijden van zeedieren door deze visnetten en ander vistuig te voorkomen. Wij spraken met Christina over de liefde voor haar werk en de uitdagingen.

Christina werkt als campagnemanager Sea Change aan het beschermen van zeedieren

Geschat wordt dat er jaarlijks zo’n 640.000 ton aan spookvistuig (rondzwervend en gedumpt vistuig) in de oceanen terechtkomt. Dit spookvistuig is verantwoordelijk voor de verstrikking, verwonding en verdrinking van miljoenen zeedieren – groot en klein – zoals walvissen, schildpadden, zeehonden en zeevogels. Christina Dixon is campagnemanager Sea Change en houdt zich dagelijks bezig met het beschermen van deze zeedieren tegen spookvistuig:

“Deze grote aantallen zijn heel lastig voor mensen om te bevatten”, vertelt Christina. “Wanneer ik over het probleem vertel, probeer ik te focussen op wat het betekent voor het individuele dier. Zo heb ik video’s van vissers die een schildpad of bijvoorbeeld zeehond uit het water halen. Het dier is volledig verstrengeld in vistuig en is bezig en heel pijnlijke en langzame dood te sterven. Je ziet hoe de vissers de netten stukje bij beetje lossnijden en het dier weer vrijlaten in zee. Beelden zoals dezen maken het probleem heel concreet.”

 

Verloren vistuig traceren

Binnen de Sea Change-campagne beschermt Christina dagelijks zeedieren, zoals schildpadden. Dat doet ze door te voorkomen dat vistuig in zee achterblijft en door verloren vistuig op te ruimen. Een van de doelen van de campagne is om vistuig te markeren, zodat het duidelijk is waar vistuig – op boten of in oceanen – vandaan komt.

“We doen pilot-projecten om te kijken hoe het markeren van vistuig werkt. Vissers die niks verkeerd doen, zijn voorstanders van het markeren van vistuig, omdat het een manier is om goed gedrag te bewijzen. Traceerbaarheid is ook gelinkt aan het markeren van vistuig. Voor vissers is het heel waardevol als ze kunnen aantonen dat hun vis afkomstig is van duurzame en legale visserij."

Bevrijden van zeedieren

Andere projecten binnen Sea Change zijn gericht op het recyclen van vistuig, het opzetten van inzamellocaties voor versleten vistuig, het verwijderen van spooktuig uit zee en het bevrijden van verstrikt geraakte zeedieren door getrainde duikers.

“Het is altijd erg lastig om grote zeedieren te bevrijden, en niet ongevaarlijk. Onlangs is een visser in Canada overleden toen hij probeerde een walvis te bevrijden. Het ondersteunen van speciale trainingen is daarom een belangrijk onderdeel van onze campagne.”

Vrijwilligers van National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bevrijden een walvis verstrikt in visnetten

Global Ghost Gear Initiative

Om oplossingen te vinden voor het enorme spooktuigprobleem, is de samenwerking met andere partijen, zoals de visindustrie, overheden en wetenschappers, ontzettend belangrijk. Deze partijen staan echter niet altijd open voor een samenwerking. Belangrijk is om het onderwerp zo aan te kaarten dat alle partijen zich geroepen voelen om naar een oplossing toe te werken. 

“Spookvistuig is gelinkt aan vele andere problemen, zoals illegale visserij. De massale illegale visserij zorgt dat er nog maar weinig vissen over zijn voor de legale visserij. Het is een enorm probleem, ook dus voor de legale vissers.  Illegale vissers zullen vaker hun spullen dumpen om niet gepakt te worden. Deze gedumpte netten en ander vistuig worden dan spookvistuig. Op die manier vormt illegale visserij zowel voor ons als de legale vissers een probleem en konden we gezamenlijk hierover praten – wat verschillende deuren voor mij heeft geopend."

Inmiddels wordt binnen het Global Ghost Gear Initiative (GGGI), dat in 2015 werd opgezet door World Animal Protection, samengewerkt met tachtig verschillende partijen: van vertegenwoordigers van overheden tot de industrie en het bedrijfsleven. En met resultaat. Zo ontwikkelde het GGGI richtlijnen voor de visindustrie en beleidsmakers om het vistuigprobleem aan te pakken. Christina:

“Deze richtlijnen zijn een grote prestatie en laten een enorme verandering zien, die mede mogelijk is gemaakt door alle wereldwijde supporters van World Animal Protection. Hier zijn we heel dankbaar voor.”

Werk op zee

Op de vraag wat haar favoriete onderdeel van haar werk is, heeft Christina een duidelijk antwoord:

“Ik houd echt van de praktische dingen, zoals het samenwerken met lokale partners om visnetten uit de zee te verwijderen. Ik werk ook veel samen met mensen die vistuig recyclen. Zo wordt voorkomen dat deze netten problemen blijven veroorzaken voor zeedieren.”

De zwemkledinglijn OceanPositive van Fourth Element is gemaakt van gerecycled spookvistuig

Vooruitkijken

Hoewel het probleem van vistuig enorm groot is en het effect op dieren ernstig is, voelt Christina zich niet ontmoedigd.

“Ja, het probleem is enorm, maar het is één van de best aan te pakken problemen omtrent afval op zee. Vistuig beslaat zo’n tien procent van het afval in oceanen.Ons werk laat zien dat er snelle oplossingen mogelijk zijn om het lijden van zeedieren te voorkomen. Ik ben heel enthousiast over mijn werk en ik hoop dat onze supporters dat ook zijn.”

Categorieën: 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp