Situatie van Egyptische varkens blijft kritiek

27/05/2009

Berichten uit Cairo duiden erop dat nu meer dan de helft van de varkens in het land is geruimd. Dit ondanks het feit dat er geen enkel bewezen verband bestaat tussen varkens en de verspreiding van de Mexicaanse griep

WSPA is bang dat de varkens nog altijd op wrede wijze worden gedood – met dezelfde methodes die gebruikt werden in de schokkende beelden die eerder in de publiciteit zijn gekomen.

De videobeelden uit Cairo, van varkens die worden geschopt en levend werden verbrand en begraven, laten duidelijk zien dat de richtlijnen van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) op grove wijze worden overtreden. Dat zijn richtlijnen waarmee Egypte in 2005 heeft ingestemd.

Maar de OIE heeft geen mandaat om tussenbeide te komen, en men verwacht dat de resterende varkens binnen twee weken zullen worden gedood, ook al is deze beslissing aangevochten door duizenden medestanders van WSPA over de hele wereld.

Ook in Egypte zelf wordt ertegen geprotesteerd. De bij WSPA aangesloten organisaties SPARE (Society for Protection of Animal Rights in Egypt) en AWARE (Animal Welfare Association for Research and Education) hebben zich tegen de autoriteiten gekeerd. Er zijn protestdemonstraties gehouden voor de slachthuizen waar de varkens worden gedood.

Geen bevredigend antwoord

In een officiële reactie op de campagne van WSPA, hield het kabinet van de Egyptische regering vol dat de gefilmde wreedheden slechts “geïsoleerde incidenten” waren, en dat de verantwoordelijke personen zullen worden vervolgd.

Maar de premier bleef onvermurwbaar met betrekking tot zijn standpunt dat alle varkens in Egypte moeten worden geruimd, en dat er nieuwe boerderijen buiten de hoofdstad moeten worden gestart.

WSPA bestrijdt nog steeds dat het nodig is om de varkens te ruimen en heeft grote bezwaren tegen de gebruikte methodes. Voordat er iets over de Mexicaanse griep (varkensgriep) bekend was, hadden de autoriteiten al gepland om de varkens uit de overbevolkte stad te verhuizen naar plaatsen buiten Cairo.

Omdat er geen verband bestaat tussen de varkens en de verspreiding van Mexicaanse griep, is er geen goede reden waarom de varkens niet vanuit de stad naar de nieuwe boerderijen zouden kunnen worden verhuisd.

Een nodeloze slachting

Het ministerie van Landbouw heeft het aanbod van WSPA geaccepteerd waarin technische ondersteuning wordt aangeboden om te zorgen dat het welzijn van de dieren in de nieuwe boerderijen is verzekerd.

WSPA kan echter geen assistentie bieden zolang het ministerie zijn invloed niet heeft aangewend om deze onnodige slachting te stoppen.

Sofia Parente van WSPA: “We zijn blij dat de premier van Egypte de duizenden brieven van onze medestanders in ontvangst heeft genomen. Maar tot er een positief signaal is dat de ruiming wordt gestopt, zullen we elke dag contact met hem opnemen.”

“WSPA denkt ook op langere termijn. We werken nauw samen met de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) om te voorkomen dat er zich ooit weer situaties voordoen waarin dergelijke extreme wreedheden jegens dieren kunnen plaatsvinden.”

Houd de druk op de ketel

Tot op heden hebben meer dan 25.000 mensen uit meer dan 60 landen zich aangesloten bij onze oproep om de ruiming onmiddellijk te stoppen.

Het is de druk vanuit het publiek waardoor de Egyptische autoriteiten zich gedwongen voelden te reageren.Sluit u aan bij onze campagne en vertel vrienden en kenissen erover

WSPA zet zich ook in voor de levens van varkens door:

  • dagelijks contact op te nemen met de Egyptische premier om over de groeiende internationale verontwaardiging te berichten en te eisen dat er een einde komt aan de ruiming van varkens;
  • een beroep te doen op de World Organisation for Animal Health (OIE) om hun mandaat uit te breiden en tussenbeide te komen bij gevallen van extreme wreedheden jegens dieren – een opvatting die ook door diergeneeskundige topambtenaren wordt gedeeld;
  • op 27 mei een vergadering te beleggen met de Chief Veterinary Officer van Egypte en zijn vertegenwoordiger bij de werkgroep dierenwelzijn van de OIE.

Lees hier meer over het werk dat WSPA verricht voor het welzijn van boerderijdieren

 

Verwante artikelen:

  • Alternatieven voor de intensieve veehouderij