Supers doen te weinig voor koeien in de wei

15/12/2014

Slechts een op de vijf zuivelproducten komt gegarandeerd van koeien uit de wei, zo blijkt uit de jaarlijkse supermarkttelling van World Animal Protection. Daarmee is door de supermarkten geen tot nauwelijks vooruitgang geboekt ten opzichte van 2013.

Pascal de Smit: “De supermarkttelling onderstreept de noodzaak van het verhogen van de ambitie van het Convenant Weidegang, maar geeft tevens aanleiding om weidegang beter te waarborgen in regelgeving.”

De resultaten van de supermarkttelling zijn teleurstellend, vooral omdat twee van de drie onderzochte supermarkten, Albert Heijn en Jumbo, in 2012 het Convenant Weidegang hebben ondertekend. Hun prestaties verschillen echter nauwelijks van de andere onderzochte supermarktketen, PLUS, die geen deel uitmaakt van het convenant.

Convenant Weidegang

Het Convenant Weidegang beoogt tenminste het niveau weidegang van 2012 te handhaven. Supermarkten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen door het aandeel van zuivelproducten met weidemelkgarantie te vergroten. Hiervan blijkt nog weinig sprake. Over het hele zuivelassortiment bieden Albert Heijn en Jumbo een aandeel weidegangzuivel aan van respectievelijk 23% en 21%. Dit verschilt niet of nauwelijks van PLUS (20%) en toont hoegenaamd geen vooruitgang ten opzichte van vorig jaar.In sommige productgroepen zoals kwark, smeerkaas, boter, roomijs, (baby)melkpoeder en chocolademelk zijn zelfs amper producten te vinden die gegarandeerd afkomstig zijn van koeien die minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag hebben kunnen grazen, het criterium van weidegang. Bovendien bleken diverse verpakkingen nogal misleidend: ze toonden koeien in de wei zonder dat er een garantie is dat de melk ook daadwerkelijk van koeien afkomstig is die toegang tot de wei krijgen.De resultaten van supermarkttelling roepen de vraag op of het Convenant Weidegang wel werkt. Eerder heeft staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer gezegd dat het ambitieniveau van het Convenant omhoog moet.Directeur Pascal de Smit van World Animal Protection:

“De supermarkttelling onderstreept de noodzaak van het verhogen van de ambitie van het Convenant Weidegang, maar geeft tevens aanleiding om weidegang beter te waarborgen in regelgeving.”

Hoe herken je weidezuivel in de supermarkt?

Ook als consument kun je ervoor zorgen dat koeien in de wei kunnen grazen. Kijk bij de schappen in de supermarkt of een zuivelproduct een Weidemelk-logo heeft of een biologisch keurmerk. Koeien die deze melk hebben geleverd komen zeker in de wei.Lees hier het volledige rapport ‘Supermarkttelling weidezuivel 2014’.

Verbod wilde dieren in het circus

tijger-in-het-gras

Prachtig nieuws vanmorgen (zaterdag 13 december) toen staatssecretaris Dijksma van Economische zaken het verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus...

Heb je 7 minuten voor ons?

biggetjes

Onze website wordt vernieuwd en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Help je ons door deze enquête in te vullen? Alvast bedankt!!