Tweemaal fantastisch nieuws voor beren in Pakistan!

17/03/2010

Onlangs heeft WSPA de hulp ingeroepen van donateurs wereldwijd om bij te dragen aan de bouw van een nieuw berenreservaat in Pakistan. Er worden beren opgevangen die zijn gered uit de wrede beer- hondengevechten.

Veel WSPA donateurs hebben op onze dringende oproep gereageerd waardoor we al eerder dan verwacht met de bouw zijn begonnen.

Een veilig thuis

Dit is geweldig nieuws voor de 70 beren die WSPA nog wil gaan redden. We weten waar deze beren zijn, we zijn al met de eigenaren in gesprek om ze afstand te laten doen van hun beren en met het nieuwe Balkasar reservaat, kunnen we deze beren een goed en veilig thuis geven.

Wrede beer-hondengevechten

Elke dag moeten deze 70 beren vechten voor hun leven in de ring. Aangespoord door een joelende menigte vallen agressief gemaakte honden de beer aan. De beer, vastgebonden en ontdaan van tanden en klauwen, kan zich niet verdedigen.

Alle beren redden

WSPA wil de wrede beer-hondengevechten in Pakistan voorgoed stoppen en we zijn al goed op weg.  Ons Kund reservaat in Pakistan, zit nu vol met geredde beren. Maar ook de laatste zeventig  nog vechtende beren, kunnen nu, dankzij mensen zoals u, worden gered van hun gruwelijke bestaan en een thuis krijgen in het nieuwe Balkasar reservaat.

‘Star’ is gered!

En we hebben nog meer goed berennieuws: Star is gered! Star is één van de 70 beren waar Dr. Fakhar-i-Abbas, directeur van WSPA’s Pakistaanse  lidorganisatie Bioresource Research Centre (BRC) al hard mee bezig was om vrij te krijgen.Star is een mannetjesbeer van vermoedelijk  5 jaar oud. Toen Star aankwam in het reservaat, bleek zijn snuit ernstig beschadigd en hij had verwondingen rond de ogen. Hij was zeer vermagerd en zijn vacht was dof.

Een plekje voor Star in het Kund reservaat

Als Star niet was gered, had hij moeten vechten tot aan zijn dood. Gelukkig heeft Star nu een veilig thuis gevonden in het Kund reservaat. Dit reservaat zat vol, maar afgelopen winter zijn er helaas 2 beren overleden. Kos, een blinde beer, is overleden aan een slangenbeet en Sonia, de andere beer at al een tijd niet meer en is, ondanks alle inzet van de dierenartsen en medewerkers van het reservaat, overleden. Haar doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld. Gelukkig hebben ook deze beren in hun laatste levensjaren nog een veilig thuis gekend.

Structurele hulp voor de dieren in Haïti

[node:article_summary]

ARCH (Animal Relief Coalition for Haiti), de coalitie van dierenbeschermingsorganisaties onder leiding van WSPA en IFAW, heeft een overeenkomst gesloten met de...

Israel als eerste land bontvrij?

[node:article_summary]

Terwijl de Eerste Kamer zich in Nederland buigt over een nertsenfokverbod, bereidt Israël zich voor op een nog verdergaande maatregel: een totaalverbod op bont...