Verbod op bontfokkerij heeft kamermeerderheid

29/05/2009

Tweede Kamer vóór wetsvoorstel om bontfokkerij te verbieden

Den Haag, 26 mei 2009 – Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van Krista van Velzen (SP) en Harm Evert Waalkens (PvdA) om de nertsenfokkerij in Nederland te verbieden. Als de wet wordt aangenomen zal Nederland in 2018 stoppen met het fokken en vergassen van jaarlijks miljoenen dieren voor louter een bontjas of bontkraagje. WSPA’s lidorganisatie Bont voor Dieren heeft jarenlang campagne voor een verbod gevoerd.

Een kort ellendig leven

Op dit moment is Nederland de derde grootste fokker van nertsen. Jaarlijks worden er hier bijna vijf miljoen dieren vergast. De nertsen zitten gehuisvest in kleine draadgazen kooitjes van 30 bij 85 bij 45 centimeter zonder mogelijkheid hun natuurlijk gedrag te ontplooien. Onderzoek van de Universiteit Wageningen bevestigt dat de dieren kampen met grote welzijnsproblemen. De dieren vertonen veel stereotype gedrag, de jongen worden te vroeg bij hun moeders weggehaald en de moederdieren sterven in de winter soms zelfs van de honger omdat ze in die periode op een streng rantsoen worden gezet. Na zeven maanden worden de dieren gedood en gevild om van hun vacht bontjassen en bontkraagjes te maken. Van nature zijn nertsen solitaire roofdieren die langs en in het water leven in territoria van enkele vierkante kilometers groot.

Internationale uitstraling

Een Nederlands verbod op de bontfokkerij zou niet alleen een historische mijlpaal zijn in de geschiedenis van dierenbeschermend Nederland, maar is internationaal ook van grote betekenis. Het Nederlandse verbod kan een opmaat zijn naar meer nationale verboden en uiteindelijk een Europees verbod. Ook het Europese verbod op de handel in zeehondenbont is op deze manier tot stand gekomen.

Het wetsvoorstel

Het Nederlandse wetsvoorstel voorziet in een overgangstermijn van tien jaar om de nertsenfokkers de mogelijkheid te bieden hun investeringen terug te verdienen en om te zien naar andere inkomsten. Deze regeling kon al rekenen op steun van de PvdD, GroenLinks, D66, SP en PvdA. Ook de PVV van dierenvriend Dion Graus had zich al jaren krachtig voor een verbod uitgesproken, maar wilde eerst advies over de compensatieregeling. Na onderzoeken van onder meer de parlementair advocaat besloot de PVV het wetsvoorstel eveneens met goed fatsoen te kunnen steunen. Daarmee ontstond er een kamermeerderheid. De ChristenUnie is tevens voorstander van een verbod, maar blijft twijfelen over de compensatieregeling.

Eerste Kamer

Als de Tweede Kamer heeft gestemd (naar verwachting over twee weken) moet het voorstel ook nog langs de Eerste Kamer. Hoe de stemming daar uitvalt is nog de vraag. Cruciale factor is de ChristenUnie die principieel tegen de bontfokkerij is, maar economische belangen toch zwaarder lijkt te wegen dan die van de dieren.

Massale steun

Voorafgaand aan het debat in de kamer overhandigde WSPA’s lidorganisaties Bont voor Dieren en de Dierenbescherming bijna 30.000 handtekeningen voor een verbod aan de parlementsleden. Bij eerdere behandeling waren al 60.000 handtekeningen opgehaald – in totaal dus een kleine 90.000. Ook WSPA heeft bij het verzamelen daarvan bijgedragen.