WSPA komt de dieren van Cuba te hulp

03/02/2009

Dankzij de noodhulp van WSPA zijn meer dan 42.000 dieren behandeld voor hun verwondingen en beschermd tegen allerlei levensbedreigende ziekten.

De hulp werd verleend om de rampzalige gevolgen te bestrijden van de vier orkanen waardoor Cuba eind vorig jaar werd getroffen.

WSPA had bijna 120.000 US $ aan veterinaire medicijnen, injectiespuiten, verband en vitamines voor boerderij- en huisdieren gedoneerd. Deze werden in januari ter plaatse toegediend door locale dierenartsen en onze eigen teams.

De hele operatie was gepland door het noodhulpteam van WSPA en werd ondersteund door de Cubaanse regering.

Dit alles was mogelijk gemaakt dankzij de vrijgevigheid van de donateurs van WSPA.

Samenwerken om dieren te redden

De eerste inspectie die WSPA hield om de gevolgen van de orkanen op dieren vast te stellen, was ook de eerste maal in de geschiedenis van Cuba dat een internationale dierenbeschermingsorganisatie werd uitgenodigd om te komen helpen.

“We waren geweldig blij dat we om hulp gevraagd werden, omdat de toestand er beroerd uitzag voor de dieren en mensen die door de orkanen waren getroffen,” verduidelijkt Gerardo Huertas, operationeel directeur voor Amerika van WSPA.

“De Cubanen zijn voor hun levensonderhoud sterk afhankelijk van hun trekdieren. Heel veel koeien, ossen, paarden en ezels waren al direct omgekomen of hadden verwondingen, leden aan parasitaire infecties en hadden gebrek aan voedsel.”

Overal pijn en ellende

Ongeveer de helft van de mensen in de zwaar getroffen gebieden in het uiterste noorden en zuiden van het land bezitten paarden en ossen of maken er gebruik van.Bovendien hadden duizenden honden en katten dringend behoefte aan geneeskundige hulp. Hun eigenaars, die grote moeite hadden om voor voldoende voer te zorgen, vonden het verschrikkelijk om de dieren in deze toestand te zien.  “Het was heel ontroerend om te zien hoe mensen die zelf heel weinig te eten hadden, probeerden zo goed mogelijk voor hun huisdieren te zorgen,” aldus Huertas.  

Hij legt uit dat er zonder de hulp van WSPA duizenden dieren zouden zijn gestorven, omdat hun gezondheid langzaam achteruit zou zijn gegaan.  

Ook de gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van deze dieren zouden ernstig zijn geweest: “De regering van Cuba had een heel vooruitziende blik toen ze besloot om in deze noodsituatie iets te doen aan de benarde toestand van de dieren. Als er 20.000 trekdieren verzwakt raken of dood gaan, kan dat het levensonderhoud van ongeveer 5 miljoen inwoners in gevaar brengen, en de voedselzekerheid van bijna een miljoen mensen.”

Hoe verder te gaan

WSPA hoopt dat de goede relatie met Cuba zal worden gecontinueerd. Acties die worden ondernomen nu het weer goed is – zoals het bouwen van schuilhutten voor dieren en het opstellen van een noodplan voor diergeneeskundige hulp – zouden levens kunnen redden als er weer een ramp dreigt.

Ook verheugen we ons op de dag waarop we zullen samenwerken met de eerste Cubaanselidorganisatie.

Help mee en doneer nu

Verwante artikelen:

  • Waarom dieren ertoe doen bij een ramp
  • Noodhulp
  • Zorg voor dieren na een cycloon