WSPA veroordeelt Japanse plannen om de walvisvaart te hervatten

27 januari 2009

27 januari 2009 - Naar verluidt onderneemt de voorzitter van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) pogingen om een overeenkomst te sluiten die Japan in staat zou stellen de commerciële walvisvangst te hervatten.

WSPA veroordeelt dergelijke initiatieven, omdat er volgens alle serieuze wetenschappelijke inzichten geen enkele methode bestaat om een walvis op humane wijze te doden.

De overeenkomst, in grote lijnen neergelegd in documenten waar de Washington Post de hand op wist te leggen, zou Japan toestemming geven walvissen te jagen in de eigen kustwateren, in ruil voor het ‘terugschroeven’ van hun zogenaamde wetenschappelijke walvisvangsten in het walvisreservaat in de Zuidelijke IJszee.

Hiermee wordt het verbod ondermijnd dat de IWC in 1986 heeft ingesteld op de commerciële walvisvangst. De Internationale Walvisvaartcommissie is de organisatie die verantwoordelijk is voor de walvisvaart en voor het behoud van walvissen over de hele wereld.

Een kwestie van dierenwelzijn

Een dergelijke overeenkomst zou de weg vrijmaken voor het hervatten van de walvisvaart over de hele wereld, een wrede praktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van primitieve exploderende harpoenen.

Uit Japanse en Noorse onderzoeksgegevens blijkt dat walvissen soms meer dan een uur in doodsnood lijden voor ze aan hun verwondingen bezwijken.

Naar de overtuiging van WSPA moet de onwettige walvisjacht die Japan ‘voor wetenschappelijke doeleinden’ in de Zuidelijke Oceaan uitoefent, door diplomatieke druk van buiten de IWC worden gestopt. WSPA roept op om, op grond van dierenwelzijn, het verbod op de walvisvangst strenger te handhaven.

Eerst het verbod overtreden, en dan een deal maken?

Claire Bass, programmamanager zeezoogdieren van WSPA: “Het is schandalig dat Japan zich niets aantrekt van het wereldwijde verbod op de walvisvangst en meer dan 11.000 walvissen de dood in heeft gejaagd – om vervolgens de IWC onder druk te zetten om concessies te doen. Het is te gek voor woorden dat de IWC daar ook maar over wil praten. Ze bieden Japan de walvissen nu op een presenteerblaadje aan, en blijkbaar worden ze daarin gesteund door de VS.”

“De walvisjacht is inhumaan, waar ook ter wereld,”vervolgt Bass. “Een overeenkomst waarin die wrede praktijken eenvoudigweg van de Zuidelijke IJszee naar het noorden van de Stille Oceaan worden verplaatst is geen cent waard. Als we deze inhumane en onnodige jacht gaan toestaan zou dat een enorme stap terug betekenen voor het dierenwelzijn.” 

Tijd om de aandacht op walvissen te richten

WSPA maakt zich ook zorgen dat de IWC, opgericht zowel om de walvisjacht te beheersen als om de walvissen te beschermen, haar eigenlijke doel uit het oog verloren is.

Hoewel er slechts drie landen – Japan, Noorwegen en IJsland – commerciële walvisvangst willen, besteedt de Commissie onevenredig veel tijd aan de onderhandelingen over waar en hoe die kan worden hervat.

Ondertussen worden walvissen over de hele wereld nog maar nauwelijks beschermd tegen bedreigingen als de chemische vervuiling en geluidsoverlast op zee, de klimaatverandering, overbevissing en het gevaar om als bijvangst in de netten van vissers te raken.

WSPA en de andere leden van het  Whalewatch netwerk zijn van mening dat de IWC haar aandacht weer op de bescherming van walvissen moet richten, niet op de walvisvangst.

Lees ons rapport: Time to Refocus >>

Verwante artikelen:

De walvisjacht

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp