WSPA zet dierenwelzijn hoog op de agenda van de IWC

11 juli 2011

Een nieuw, gezamenlijk rapport moet de bescherming van walvissen eindelijk weer nieuw leven inblazen.

In nauwe samenwerking met de Britse regering heeft WSPA het welzijn van walvissen op de agenda geplaatst van de 63e jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC), die van 11 tot 14 juli plaatsvindt op het kanaaleiland Jersey, een Brits kroondomein.

Het rapport van de werkgroep ‘Ethiek en het Welzijn van Walvissen’ schetst een nieuwe strategie om de bescherming van walvissen te bevorderen. Elk jaar worden er – in weerwil van het verbod op de commerciële walvisvaart – ongeveer 1.300 walvissen gedood door Japan, Noorwegen en IJsland. De gezamenlijke workshop is eerder dit jaar gehouden en werd bijgewoond door meer dan dertig internationale experts. Daaronder bevonden zich vooraanstaande wetenschappers op het gebied van dierenwelzijn, ethiek en de biologie van zeezoogdieren.

De Britse delegatie bij de IWC zal de resultaten en aanbevelingen van de werkgroep presenteren tijdens de plenaire vergadering, in de hoop dat de algemene vergadering de voorstellen in het rapport zal overnemen. Het standpunt van de Britse regering, die zich duidelijk uitspreekt voor de bescherming van walvissen, is dit jaar van groter belang dan ooit. De IWC is sterk gepolariseerd en probeert nu de toekomst van de organisatie vorm te geven. Ook WSPA zal op de vergadering aanwezig zijn, om de uitkomsten van het rapport te aan te bevelen bij de gedelegeerden (afkomstig uit 89 landen) die zitting hebben in de IWC.

Dwingende adviezen op het gebied van dierenwelzijn

In het rapport zijn met algemene stemmen dwingende adviezen opgenomen over zaken als:

  • de invloed van jacht en wetenschappelijk onderzoek op het welzijn van walvissen;
  • de unanieme overtuiging dat walvissen over bewustzijn beschikken; ze zijn in staat om te lijden en derhalve hebben wij de verantwoordelijkheid om ze daartegen te beschermen;
  • maatregelen die men is overeengekomen om menselijke activiteiten aan banden te leggen die schadelijk zijn voor walvissen. Daaronder vallen onder meer het verward raken in visnetten, botsingen met schepen en het onverantwoord ‘spotten’ van walvissen;
  • de zorg dat met name de commerciële walvisvangst stelselmatig ernstig en langdurig lijden veroorzaakt. Dat is in flagrante tegenspraak met vrijwel alle moderne normen voor het commercieel slachten van dieren.

De gedelegeerden die deelnamen aan de werkgroep waren het er over eens dat onderzoek aan walvissen onderworpen dient te worden aan een onafhankelijke ethische toetsing. Hierin zouden de voor- en nadelen van het onderzoek moeten worden afgewogen, om te zorgen dat het onderzoek op verantwoorde wijze gebeurt en het lijden van de dieren tot een minimum beperkt blijft.

Klik hier om het hele rapport van de werkgroep ‘Ethiek en het Welzijn van Walvissen’ te lezen (Engelstalig).

Claire Bass, campagneleider ‘oceanen’ van WSPA International: “De experts waren het er allemaal over eens dat walvissen over bewustzijn beschikken en dat op ons de verantwoordelijkheid rust om ze te beschermen. Het rapport van de werkgroep vormt een overtuigend uitgangspunt voor nieuw beleid op het gebied van dierenwelzijn en ethiek - beleid waarin de IWC deze verantwoordelijkheid serieus neemt.”

Het rapport krijgt internationale steun

WSPA heeft formeel steun verkregen voor het rapport bij de Buenos Aires Groep (BAG), een blok van elf Latijns-Amerikaanse landen die lid zijn van de IWC. Deze groep is ook voor de handhaving van het internationale moratorium op de walvisvangst, dat al sinds 1986 van kracht is.

Uit naam van de Britse regering verklaarde Richard Benyon, de minister van Visserij en Milieu: “De IWC zou voorop moeten gaan bij het ontwikkelen van initiatieven voor het welzijn en de bescherming van walvissen. Dit rapport doet een aantal praktische aanbevelingen voor de manier waarop de Internationale Walvisvaart Commissie haar welzijnsinspanningen kan blijven versterken.”

Verwante artikelen:

  • IWC: winst en verlies
  • De walvisjacht
  • De walvisjacht: een wreed einde
  • Downloads and resources

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp