Actueel

04 november 2013
De situatie in Roemenië, waar het nu is toegestaan om zwerfhonden te doden als ze na twee weken in een opvangcentrum niet worden opgeëist of geadopteerd, verontrust WSPA zeer. We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest achter de schermen om een oplossing te vinden voor deze situatie.
21 januari 2013
WSPA (World Society for the Protection of Animals) en het Chinese Controlecentrum voor Dierziektes (CADC) hebben een opwindende overeenkomst getekend voor een vierjarig project om tenminste 500.000 honden te redden van een nodeloze dood uit angst voor hondsdolheid.
29 november 2012
“Tijdens ons bezoek aan WSPA’s Red Collar project in Dhaka raakte ik in gesprek met de professor die het vaccinatieprogramma leidt. Hij is hoogleraar ‘neglected diseases’ (verwaarloosde ziektes). Hondsdolheid staat daarbij op nummer één omdat het zoveel slachtoffers maakt.

Pages