Jaarverslag 2015 - Campagnes

Dieren beschermen, begint bij mensen. Consumenten kunnen via hun koopgedrag dierenleed vermijden. Directies van bedrijven kunnen stoppen met de verkoop van dieronvriendelijke producten. Politici kunnen met wet- en regelgeving het welzijn van dieren bevorderen. World Animal Protection beweegt daarom mensen om dieren te helpen. Dat doen we in Nederland, in Europa, maar bovenal wereldwijd.

We voeren campagne op vier gebieden:

 • Dieren in de veehouderij
 • Dieren in het wild
 • Dieren in gemeenschappen
 • Dieren in rampsituaties

Dieren in de veehouderij

Als we kijken naar grote aantallen dieren, die aanhoudend en soms ernstig lijden, dan staat de wereldwijde veehouderij met stip op nummer één. Zo’n zeventig miljard dieren worden jaarlijks gefokt, gehouden en geslacht. En dit aantal stijgt nog elk jaar. World Animal Protection heeft tot doel om de manier waarop dat gebeurt diervriendelijker te maken.

Bij World Animal Protection Nederland stonden de koeien weer centraal. De Nederlandse koe komt steeds minder in de wei: 31 procent van de ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien in ons land komt nooit de stal uit. En dat zijn er tienduizenden meer dan in 2014, want omdat het melkquotum in 2015 afliep, is de Nederlandse melkveestapel flink gegroeid. Natuurlijk gedrag wordt voor al deze dieren fors ingeperkt. Per jaar 365 dagen opstallen verhoogt bovendien de kans op uier-, vruchtbaarheids- en pootproblemen. De dieren worden zo ‘uitgemolken’ dat ze na vijf, zes jaar worden geslacht. Terwijl ze in beginsel makkelijk tot hun twaalfde productief zouden kunnen blijven.

Wat hebben we gedaan?

 • Net als voorgaande jaren publiceerden we een supermarkttelling
 • We lieten een onderzoek doen naar de verkrijgbaarheid van babymelkpoeder met weideganggarantie en naar roomijs. Het blijkt haast onmogelijk verantwoorde keuzes te maken bij beide producten.
 • Naar aanleiding van bovenstaande onderzoeken riepen we mensen op om aan supermarkten een e-mail te sturen met de vraag hun assortiment aan te passen. Ruim 12.000 gaven gehoor aan deze oproep.
 • De koeiendans was ook dit jaar weer een groot succes.
 • We gaven acte de présence op de demonstratie 'Megazat' tegen de industrialisering van de veehouderij, die plaatsvond op het Haagse Malieveld.

Dieren in gemeenschappen

Wat hebben we gedaan?

 • We lanceerden in 2015 de campagne 'Fok off!', gericht tegen het zieke, fabrieksmatige fokken van, en de schandelijke handel in puppy's. We haalden maar liefst 85.000 handtekeningen op.

Dieren in het wild

Wat hebben we gedaan?

We bouwden verder op de successen van de afgelopen jaren:

 • De lijst van Nederlandse olifantvriendelijke reisorganisaties groeide tot in totaal 23.
 • Meer dan 66.000 Nederlanders ondertekenden onze campagne 'Wilde dieren. Geen entertainers.'
 • Op 15 september 2015 ging het verbod in op het gebruik van wilde (zoog)dieren in circussen. Als een van de steunpilaren van de vereniging Wilde Dieren de Tent Uit, heeft World Animal Protection zich hier vele jaren sterk voor gemaakt.
 • We begonnen een petitie naar aanleiding van de heropening van de walvisjacht in Japan. Meer dan 25.000 tekenden de petitie.

Dieren in rampsituaties

Een belangrijke pijler van het werk bij World Animal Protection is het hulp bieden aan dieren die getroffen worden door natuurrampen. 2015 was op dat vlak weer een druk jaar. In totaal hielpen we meer dan 685.000 dieren direct en 632.492 indirect.

Lobby en beleidsbeïnvloeding

Een belangrijke manier om dieren te helpen, is ervoor te zorgen dat wetgeving en ander beleid het welzijn van dieren bevordert. Dat doen we specifiek in het kader van onze campagnes, maar ook meer in algemene zin.

Dierencoalitie

2015 was het eerste jaar van de hervormde Dierencoalitie, waarvan World Animal Protection met het voorzitterschap de drijvende kracht is. Met de nieuwe betaalde medewerker wist de Dierencoalitie haar nut en slagkracht te vergroten. Er werd een succesvolle dierenkieswijzer gelanceerd in aanloop naar de provinciale verkiezingen die 28.000 mensen van stemadvies voorzag. De Dierencoalitie organiseerde twee themabijeenkomsten om de expertise van de lidorganisaties verder uit te bouwen en speelde een belangrijke rol in de coördinatie van de politieke lobby.

Downloads

Download het hoofdstuk Campagnes: jaarverslag2015_campagnes.pdf
Of download het volledige jaarverslag 2015: jaarverslag2015_digitaal.pdf

 

 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp