Jaarverslag 2015 - Fondsenwerving

De inspanningen voor het vergroten van onze donateursachterban door acquisitie en behoud hebben hun vruchten afgeworpen. Na een paar jaar een daling te hebben gezien van het aantal donateurs, constateren we in 2015 tot onze vreugde weer een groei van de achterban.

De twee zogeheten leadconversiecampagnes, ‘Fok Off!’ en ‘Wilde dieren. Geen entertainers.’, hebben hieraan duidelijk bijgedragen. Deze campagnes waren gericht op het werven van nieuwe relaties met supporters (leads) en het converteren van deze relaties naar donateur. Ook de inspanningen voor behoud- en re activatie van ondersteuners droegen aan de groei bij.

Donateurs

Het aantal actieve donateurs per 31 december is met ruim 1.000 gegroeid naar 87.303. Dit betreft mensen die ofwel nog een actieve machtiging hebben (per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) ofwel de afgelopen twee jaar minimaal een donatie via een andere betaalmethode hebben gedaan. Als we alle donaties van de afgelopen twee jaar beschouwen (dus inclusief mensen die in 2014 en 2015 hun donatie hebben stopgezet), kunnen we concluderen dat we ruim 100.000 donateurs hebben. Opvallend is dat het aantal mensen dat ons per automatische incasso steunt is afgenomen en dat de groei met name wordt veroorzaakt door ‘incidentele gevers’. Met andere woorden: net als vele goede doelen zien ook wij dat het minder vanzelfsprekend is dat mensen zich met een vaste periodieke bijdrage willen committeren maar dat meer mensen bereid zijn om onze campagnes met losse giften te steunen. Het grote nadeel is dat we steeds minder kunnen rekenen op een zekere inkomstenstroom.

Downloads

Download het hoofdstuk Fondsenwerving jaarverslag2014_fondsenwerving.pdf
Of download het volledige jaarverslag: jaarverslag2015_digitaal.pdf

 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp