Banken blijven investeren in slechte diertransporten

24/04/2014

De Eerlijke Bankwijzer heeft vandaag haar jaarupdaterapport 2013 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat grote Nederlandse banken blijven investeren in veetransport waarvan onbekend is of de bedrijven aandacht besteden aan het welzijn van dieren. Een teleurstellende uitkomst.

Ook vorig jaar scoorden de banken dramatisch op dit punt. 

Nederlandse banken scoren slecht

De ABN Amro, ING-Groep en de Rabobank scoren nog steeds zeer slecht op het gebied van veetransport omdat ze geen eisen aan dierenwelzijn stellen boven de wettelijke vereisten. Ook vermogensbeheerder Aegon scoort slecht, dierenwelzijn is bij Aegon niet in het beleid opgenomen en varkenshouderijbedrijven en veetransporteurs worden niet aangesproken op misstanden. 

'Uit ons praktijkonderzoek in 2013 blijkt dat de realiteit weerbarstig is. Het investeringsbeleid van banken voor veetransport schiet vaak tekort of wordt niet goed uitgevoerd’ stelt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer. 

Samen met andere organisaties maakt WSPA zich sterk om de transporttijden binnen Europa in te korten tot maximaal acht uur. De Tweede Kamer heeft zich in januari in 2013 uitgesproken dat het een einde wil maken aan lange afstandstransporten van slachtvee die langer duren dan 8 uur. Helaas blijft het tot nu toe bij woorden.

Uitputting, uitdroging, stress

Het transport van dieren brengt verschillende risico’s met zich mee.  Er is vaak sprake van slechte ventilatie, te weinig ruimte en gebrek aan voer en water. Dieren worden incorrect behandeld bij in-en uitladen, hebben een slechte conditie voorafgaand aan het transport, of komen in contact met ziekteverwekkende bacteriën. Het transport van dieren kan zo leiden tot uitputting, uitdroging, stress, verwonding, ziekte en zelfs sterfte onder de betrokken dieren.

Banken kunnen invloed uitoefenen op het welzijn van dieren, onder andere tijdens transport, door eisen te stellen aan investeringen in sectoren waar dieren worden gebruikt.

Gezamenlijk initiatief

De Eerlijke Bankwijzer & De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft tot doel het verduurzamen van banken met behulp van de consument. Het betreft een initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. De Eerlijke Bankwijzer is in januari 2009 gelanceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo.

Kies zelf een eerlijke bank!

Kijk wat jouw bank doet aan dierenwelzijn en onderneem actie. Stuur een klacht, een compliment of stap over via www.eerlijkebankwijzer.nl/wat-kan-ik-doen.

Verwante artikelen:

  • Achtergelaten vistuig verwondt en doodt dieren
  • Honden voor honden
  • WSPA blij met onderzoek dierentuin Soerabaja

In actie tegen achtergelaten vistuig

seal-saved-from-ghostnet

In Den Haag vindt deze week het Global Oceans Action Summit 2014 plaats, over behoud van de flora en fauna in de zeeën. WSPA is hierbij aanwezig en presenteert...