EC overstelpt met handtekeningen

26/02/2009

Onder leiding van WSPA heeft een coalitie van dierenwelzijnsorganisaties ruim 150.000 handtekeningen overhandigd aan EU-commissaris Androulla Vassiliou van gezondheid.

Bijna 40.000 van de handtekeningen kwamen uit Nederland. De petitie roept de Europese Unie op een einde te maken aan het leed van miljoenen landbouwdieren die door heel Europa worden getransporteerd. Met de petitie vraagt de coalitie de Europese Commissie de huidige regelgeving te wijzigen teneinde het vervoer van slachtvee te beperken tot korte reistijden.

In totaal hebben 152.557 Europeanen hun handtekening gezet onder de petitie voor de afschaffing van het transport van landbouwdieren over lange afstand. In Nederland zetten 38.547 mensen hun handtekening. Andere landen waar mensen massaal tekenden waren Finland (47,310 handtekeningen) en Groot-Brittannië (29,261 handtekeningen). Verder tekenden mensen in Denemarken, Italië, Spanje, Frankrijk, Bosnië, Noorwegen, Zweden, Hongarije, Kroatië en Duitsland.

'Handle with care’

De handtekeningen zijn opgehaald in het kader van de internationale campagne Handle with Care, die in heel Europa in februari 2008 werd gelanceerd. Deze campagne pleit voor de afschaffing van transport van vee over lange afstand.  Enerzijds door beperking van de reistijden of – wanneer het transport van slachtvee betreft– vervanging van het transport door de handel in vlees van vee dat op humane wijze is geslacht dichtbij de plaats waar het is gefokt en/of gemest.

Paardenleed

Sandra Cnossen, directeur WSPA Nederland: “Het dierenleed dat transport veroorzaakt is immens. Zo worden paarden per vrachtwagen van Spanje en  Oost-Europa naar Zuid-Italië versleept met als enige doel om daar te worden geslacht. Hun barre tocht duurt 36 uur. De dieren krijgenonvoldoende rust, voedsel en water. De paarden lijden aan stress doordat ze te weinig ruimte hebben en temperaturen kunnen oplopen tot wel 40 graden Celsius. Bovendien moeten ze tijdens het vervoer constant hun gewicht verplaatsen om zich in balans te houden. Een dergelijke wrede reis kan makkelijk worden voorkomen door de dieren in eigen land te doden en vervolgens hun vlees te transporteren”.

Ook Nederland stuurt dieren op onverantwoord lange reizen.Het grootste Europese transport van dieren over lange afstand betreft de jaarlijkse export van ongeveer twee miljoen varkens van Nederland naar Spanje en Italië, een tocht per vrachtwagen en boot die tot 40 uur kan duren.

Falend toezicht

Behalve op te roepen tot kortere reistijden, doet de campagne ook een appél op de EU om actie te ondernemen tegen lidstaten die de bestaande regelgeving (EC No 1/2005) niet of onvoldoende handhaven. Ook in Nederland laat de handhaving naar de mening van de coalitie al jaren veel te wensen over. Als reactie daarop is hier sinds 1 januari 2009 een nieuw handhavingsbeleid van kracht, maar het is de vraag of dat voldoende zal blijken te zijn.

De coalitie

De campagne Handle with Care wordt geleid door WSPA. Andere coalitiegenoten zijn onder meer CIWF, RSPCA, Horse Welfare en de Humane Society International. In Nederland wordt de campagne gesteund door Varkens in Nood, de Dierenbescherming en CIWF Nederland. 

Voor informatie over de Europese regelgeving, Regulation (EC) No 1/2005:                  

 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/legislation_en.htm

Verbod op wrede veetransporten dankzij u

eating-our-future

WSPA vroeg haar achterban onlangs de openbare aanklager milieudelicten van Belém in Brazilië te helpen bij zijn pogingen om wrede lange-afstandstransporten van...