Eerste dieren arriveren op Braziliaanse Modelboerderij

18/03/2009

De eerste bewoners van de Braziliaanse Modelboerderij zijn gearriveerd: een kudde van tachtig runderen. Het Project Modelboerderij is opgezet om te demonstreren hoe een diervriendelijke en duurzame veehouderij mogelijk is.

Met de komst van de eerste dierenbewoners kan het trainingsprogramma van start gaan.

Het Project Modelboerderijen is een gezamenlijk initiatief van WSPA en het Food Animal Initiative (FAI). Het is ontworpen om te laten zien hoe een respectvolle behandeling van dieren ook in economisch en duurzaam opzicht van belang is. Het trainingsprogramma leert boeren hun vee diervriendelijk te houden, volgens wetenschappelijke inzichten.

‘We prijzen ons gelukkig dat we hierbij kunnen samenwerken met de beste onderzoekers op het gebied van dierenwelzijn in het land,’ aldus Antonio Augusto Silva, directeur van WSPA Brazilië. ‘Hun kennis, expertise en onderzoek is voor het project van grote waarde. De modelboerderij moet niet alleen een springplank zijn voor een diervriendelijker veehouderij in Brazilië, maar ook voor andere partners in Latijns Amerika zal training beschikbaar zijn.’ 

Kennis delen, welzijn bevorderen

De training in humane behandeling van dieren – die vanaf april op de modelboerderij wordt gegeven – is in Brazilië broodnodig. Naar schatting worden in dit land jaarlijks 45,5 miljoen runderen getransporteerd en geslacht. Daarbij gaat het doorgaans ruw aan toe – de dieren worden geslagen of voortgedreven door het toedienen van elektrische schokken.

“We hebben al de steun van de minister van Landbouw om deze situatie te veranderen. Wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen met het trainen van overheidsinspecteurs, door onderzoek en door er bij de overheid op aan te dringen dierenwelzijnswetgeving beter te handhaven,’ vertelt Antonio.

Betere behandeling brengt ook financieel voordeel

Agressieve vormen van management van landbouwhuisdieren is niet alleen wreed en onnodig, het schaadt vaak ook de kwaliteit van het vlees waar de dieren voor worden gehouden. Dit betekent dat boeren en transporteurs er ook financieel belang bij hebben te leren over humane behandeling op de modelboerderij.

Leer meer over het Project Modelboerderijen