Europees veetransport moet veel beter

07/08/2009

Dierenartsen uit verschillende EU-landen hebben vandaag een brandbrief aan de Europese Commissie gestuurd over het transport van vee.Miljoenen varkens, koeien, schapen, paarden en andere dieren worden over grote afstanden binnen Europa vervoerd.

De regels zijn onvoldoende om het welzijn van al die dieren te waarborgen. Maar misschien nog een groter probleem: de bestaande regels worden verschillend en vaak slecht nageleefd – met onnoemelijk dierenleed tot gevolg. Om betere regels en naleving te bevorderen, ondersteunde WSPA een conferentie voor inspecteurs en dierenartsen die afgelopen juni in Amsterdam werd gehouden. Het resultaat was een krachtig signaal aan de Europese Unie in de vorm van een brandbrief die vandaag is verstuurd.

De conferentie werd gehouden onder de titel "harmonizing efforts on the front-line" en was bestemd voor inspecteurs en dierenartsen die dagelijks diertransporten controleren of daar nauw bij betrokken zijn. Deelnemers waren afkomstig uit Oostenrijk, Italië, Polen, Spanje, Litouwen en Nederland. Doel was ervaringen uit te wisselen en communicatie tussen de EU-lidstaten te verbeteren. 

Verschillen tussen lidstaten

Gedurende de conferentie bleken er duidelijke verschillen tussen de EU-lidstaten te zijn – ondanks gemeenschappelijke EU-wetgeving. Zo is de wetgeving soms op meerdere manieren uit te leggen en zorgt vertaling van de wetgeving voor interpretatieproblemen. Ook de mogelijkheden tot het opleggen van straffen bij overtredingen verschilt erg van land tot land. Zo krijgen overtreders in Oostenrijk en Italië meteen hoge boetes opgelegd, terwijl in Nederland een ingewikkeld systeem gehanteerd wordt met notificaties en waarschuwingen dat ervoor zorgt dat bedrijven soms herhaaldelijk de regels kunnen overtreden zonder gestraft te worden.

Gevolg van deze verschillen is dat bijvoorbeeld Nederlandse transporteurs die dieren van Nederland naar Griekenland brengen, niet de snelste route nemen via Oostenrijk, maar omrijden via Hongarije omdat daar veel minder gecontroleerd wordt. 

Oproep aan de Europese Unie

Aan het slot van de conferentie stelden de deelnemers een memorandum op dat is verstuurd aan onder meer de Europese Commissie en het Europees Parlement. In deze brandbrief staan concrete aanbevelingen om het transport van dieren diervriendelijker te maken en te zorgen dat bestaande regels correct worden geïnterpreteerd en gehandhaafd. Onder meer moet als eis gaan gelden dat transporteurs de snelste/kortste route nemen.

Lees hier een artikel uit De Volkskrant over de conferentie

Eyes on Animals

De conferentie was een initiatief van Eyes on Animals, een kleine, actieve dierenbeschermingsorganisatie uit Amsterdam die is gespecialiseerd in diertransport en slachthuizen. WSPA en WSPA’s lidorganisatie Stichting Varkens in Nood traden als sponsor van de conferentie op, net als hoteleigenaar Irene Visser, die gratishotelkamers en accommodatie ter beschikking stelde.

Handle with Care

De steun van WSPA aan de conferentie past binnen de internationale campagne Handle with Care dat zich richt tegen langeafstandstransporten van dieren die bestemd zijn voor de slacht. Lees hier meer over deze campagne.