Gezamenlijke veroordeling van nieuwe walvisjachtplannen

10/03/2009

WSPA en andere organisaties wereldwijd die tegen de walvisvaart zijn hebben de plannen veroordeeld om de walvisjacht toe te staan in de Japanse kustwateren.

Samen doen we een oproep aan regeringen om in het geweer te komen tegen deze overeenkomst, die het einde zou kunnen betekenen van het internationale verbod op de commerciële walvisvaart.

Evenals Greenpeace, IFAW en veel van onze lidorganisaties is ook WSPA ernstig bezorgd over het feit dat de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) overweegt om de commerciële walvisvaart toe te staan in de Japanse kustwateren.Dit kan tot gevolg hebben dat elk jaar honderden walvissen worden afgeslacht met behulp van exploderende harpoenen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het niet mogelijk is op walvissen te jagen op zee zonder ernstig lijden te veroorzaken.

Een gevaarlijk precedent

Deze week vindt in Rome een tussentijdse bijeenkomst van de IWC plaats, waar de toekomst van de organisatie wordt besproken, evenals de kwestie of Japan een walvisvangstquotum moet worden toegekend.

WSPA heeft het voortouw genomen bij de opstelling van een door 26 organisaties ondertekende briefing, waarin het voorstel wordt veroordeeld, dat in feite een verkwanseling is van dierenlevens.

De voorgestelde overeenkomst houdt in dat Japan toestemming wordt verleend om walvissen te jagen in zijn kustwateren, in ruil voor het terugschroeven van zijn 'wetenschappelijke’ jachtmissies in het walvisreservaat in de Zuidelijke IJszee.

Dit maakt niet alleen het idee aannemelijk dat er een wetenschappelijke reden voor de walvisvangst is, maar ook maakt het de walvisvangst in kustgebieden aanvaardbaar.

De briefing laat de zeer reële gevaren van deze overeenkomst zien, waaronder de uitholling van het internationale verbod op de commerciële walvisvaart van 1986. Wij richten een dringend verzoek tot de regeringen die lid zijn van het IWC om tegen het voorstel in het geweer te komen.

Het welzijn van dieren is in het geding

WSPA en verscheidene leden van Whalewatch, een internationaal netwerk van organisaties die op humanitaire gronden tegenstander zijn van de walvisvangst, zijn als observanten bij de bijeenkomst aanwezig.

Claire Bass, de programmamanager voor zeezoogdieren van WSPA: “Japan lapt het wereldwijde verbod op een schaamteloze manier aan zijn laars door meer dan 11.000 walvissen op een wrede manier af te maken. Het voorstel van de Voorzitters zou dit schandelijke gedrag belonen. De niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) zijn eendrachtig in hun mening dat dit onaanvaardbaar is.”

“In deze vergaderruimte gaat men totaal voorbij aan het belang van dierenwelzijn,“ vervolgt ze,“en als regeringen werkelijk de walvissen willen redden, dan moeten ze meer doen dan diersoorten beschermen tegen uitsterven. Ze moeten elk intelligent dier beschermen tegen onaanvaardbare wreedheden. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat deze wrede praktijken zich eenvoudigweg van de Zuidelijke IJszee naar het noorden van de Stille Oceaan verplaatsen.”

Hoe gaat het verder met de IWC?

De briefing wijst ook de bewering van walvisvaartlanden van de hand dat de IWC op het punt staat te gronde te gaan.Wel zijn campagnevoerders van mening dat de IWC, die belast is met het beheer van de walvisvaart en het behoud van walvissen wereldwijd, haar gevoel voor verhoudingen heeft verloren.

Hoewel alleen Japan, IJsland en Noorwegen commerciële walvisvangst willen, besteedt de Commissie enorm veel tijd en energie aan onderhandelingen over de kwesties of en hoe het verbod moet worden opgeheven.

Ondertussen blijven de walvissen overal ter wereld grotendeels onbeschermd tegen een toenemend aantal bedreigingen, waaronder chemische vervuiling, geluidsoverlast, de klimaatverandering, overbevissing en het gevaar gedood te worden als bijvangst.WSPA is van mening dat de IWC haar prioriteiten dient bij te stellen: ze moeten walvissen beschermen, en niet de walvisvaart.

Klik hier om het werk van WSPA te steunen

Verbod op wrede veetransporten dankzij u

eating-our-future

WSPA vroeg haar achterban onlangs de openbare aanklager milieudelicten van Belém in Brazilië te helpen bij zijn pogingen om wrede lange-afstandstransporten van...