Gezondheid van dieren loopt gevaar op het verwoeste platteland van India

07/04/2009

De wervelstorm die eind maart 11 dorpen in de deelstaat Orissa teisterde, ontwortelde bomen en tilde 30 mensen hoog in de lucht. De storm werd gevolgd door zware hagel en regen. Binnen een paar dagen arriveerde het noodhulpteam van WSPA, klaar om te helpen.

De uitdaging is enorm. De mensen in deze landelijke streek zijn arm, en de meeste gezinnen zijn voor hun levensonderhoud en voedselzekerheid afhankelijk van dieren.

De bescheiden akkers worden geploegd met behulp van buffels, en het vee en de geiten van de kleine boeren zorgen voor broodnodige voedingsmiddelen, die bovendien op de markt kunnen worden verkocht.

Het verlies van honderden dieren was een zware slag voor de overlevenden van de wervelstorm.

Snelle reactie

Het vanuit India opererende noodhulpteam van WSPA, het disaster assessment and response team (DART) kwam op 4 april aan in Bhubaneswar, in het hart van het getroffen gebied.

Hun plan was: snel de nood peilen die er onder de dieren heerste. De directe doelstelling was om dringend noodzakelijke hulp te bieden aan 800 gezinnen en 1200 dieren.

Samen met het hoofd van de plaatselijke diergeneeskundige diensten (CDVO) en met hun collega’s van humanitaire organisaties, bezochten de dierenartsen van WSPA de getroffen dorpen om gegevens te verzamelen en de dieren noodhulp te bieden.

Dr. Sutar en dr. Bhagwati van WSPA waren de enige vertegenwoordigers van internationale dierenhulporganisaties – hulp die mogelijk was gemaakt door donateurs van WSPA.

Het verwoeste land

Uit hun onderzoek bleek dat er dankzij de indrukwekkende inspanningen van lokale dierenartsen meer dan 200 geiten en bijna 900 stuks rundvee voor hun verwondingen waren behandeld.

DART ging met de bewoners praten om erachter te komen aan welke zaken nog dringend behoefte bestond.

Onderkomens – stormen met snelheden van meer dan 200 km per uur hadden meer dan 90% van alle stallen en hokken met de grond gelijk gemaakt. Bij temperaturen van 36°C en een luchtvochtigheid van meer dan 85% kon het leven van de dieren al worden gered door ze wat schaduw te bieden. Maar het rijststro voor de dakbedekking was bedorven of weggewaaid.

Voer – de storm had de reservevoorraden veevoer weggevaagd. Wat er over was aan weidegrond was onvoldoende om ziekelijke werkdieren zoals koeien en buffels te voeden.

Water – de watervoorraden waren vervuild door kadavers van dode dieren.

Door uitdroging en ondervoeding, en door de kou en hitte in de open lucht raken de dieren gestresst, waardoor hun gezondheid in een vicieuze cirkel raakt en steeds verder achteruit gaat.

De helpende hand toesteken

Met 10.000 Amerikaanse dollars was WSPA in staat om:

  • te zorgen voor voldoende bamboe en dekkleden om 600 stallen en hokken te bouwen, die elk vier dieren konden huisvesten om ze te beschermen tegen direct zonlicht en de moordende hitte buiten.
  • op een kritiek moment 2.000 verzwakte werkdieren gedurende vijf dagen te voorzien van geconcentreerd veevoer, om hun conditie en immuunsysteem op te peppen.
  • hulp te bieden bij het wegruimen van puin, wrakhout en dierenkadavers, waardoor de kans op ziektes voor het overlevende vee werd teruggebracht.

De voorraden zullen worden verdeeld met hulp van de plaatselijke, bij WSPA aangesloten organisatie PFA Bhubneswar.

WSPA werkt in een partnerschap samen met het Indiase Rode Kruis. Terwijl wij ervoor zorgen dat de dieren overleven en de mensen, die van hen afhankelijk zijn, hun middelen van bestaan behouden, zorgen zij voor de essentiële ‘home kits’ en verstrekken psychologische hulp.

Niet meer dan 10.000 Amerikaanse dollars kan een wereld van verschil maken in deze steden en dorpen. Met uw donatie aan WSPA kunt u ervoor zorgen dat wij de helpende hand kunnen blijven toesteken. Help mee en doneer nu