Mensen in India bezorgd over welzijn dieren in zuivelindustrie

06/11/2017

India is de grootste zuivelproducent ter wereld. Het land huisvest meer dan 300 miljoen koeien en buffels die gehouden worden voor de productie van zuivel. Veel van deze dieren verblijven bij illegale en ongereguleerde bedrijven, in vreselijke condities.

De omstandigheden bij deze bedrijven zijn onhygiënisch en wreed: de dieren hebben geen toegang tot schoon water of voedsel en leiden een vastgebonden leven tot aan hun dood.

Overweldigend veel steun voor dierenwelzijn

Ruim een jaar geleden, in oktober 2016, voerde World Animal Protection onderzoek uit naar het publieke bewustzijn van de omstandigheden van dieren in de zuivelindustrie in India. Meer dan de helft van de respondenten was zich niet bewust van het leed van deze dieren in hun eigen land.

Uit het onderzoek kwamen de volgende resultaten:

  • Bijna negentig procent van de respondenten vindt dat zuivelbedrijven gesloten moeten worden als zij niet aan het welzijn van hun dieren werken.
  • Bijna 87 procent van de respondenten vindt dat de Indiase regering in moet grijpen en meer maatregelen moet nemen om melkveedieren te beschermen.
  • Drie van de vier mensen zijn bereid meer te betalen voor zuivelproducten afkomstig van bedrijven die strenge regels omtrent dierenwelzijn hanteren.

Maar liefst 90 procent van de respondenten was het over één ding eens: dit kan niet langer doorgaan. Zij vinden dat de dieren die hen voorzien van melk, een veel beter leven verdienen – en dat vinden wij ook.

Buffels en koeien in India leven veelal in vreselijke condities

World Animal Protection roept het Ministerie van Veehouderij en de overheid van India op om het leed van dieren in de zuivelindustrie te stoppen. Er moeten nieuwe regels omtrent dierenwelzijn worden geïmplementeerd om het melkvee dat in India wordt gehouden te beschermen.

Gaiender Sharma, directeur van World Animal Protection India:

“Het is onacceptabel dat dieren in zulke verschrikkelijke omstandigheden leven. Dit onderzoek bewijst dat mensen bezorgd zijn over het welzijn van dieren in de zuivelindustrie. Wij vragen mensen om samen met ons de regering aan te sporen meer maatregelen omtrent het welzijn van deze dieren te treffen.”

“Illegale lokale zuivelbedrijven in India laten het welzijn van hun dieren buiten beschouwing. Deze bedrijven bezorgen hun dieren veel leed en zorgen voor milieu- en gezondheidsproblemen in onze steden.”

“Wij hebben al veel vooruitgang geboekt in 2014 met de introductie van de ‘National Code of Practice for the Management of Dairy Animals in India’. Het is nu van belang dat deze code nageleefd en gehandhaafd wordt.”

Steeds meer vraag naar melk

De populatie melkveedieren in India blijft groeien dankzij de rijzende vraag naar zuivelproducten. Miljoenen dieren worden geforceerd om in stressvolle omstandigheden onnatuurlijk veel melk te produceren. Zij zijn ondervoed en krijgen onvoldoende medische hulp. Elke dag weer staan zij in kleine hokken, afgezonderd van soortgenoten, en dat voor de rest van hun leven.

Zonder ingrijpen groeit het aantal dieren dat in deze omstandigheden moet leven elke dag. Deze dieren verdienen - net als alle andere dieren - een leven waarin zij zich natuurlijk kunnen gedragen en vrij zijn van pijn, stress, honger, dorst en trauma.

World Animal Protection werkt hard voor een toekomst waar koeien en buffels niet langer lijden in de zuivelindustrie in India. Samen met melkcoöperaties, detailhandel en andere organisaties hopen we de regering te bewegen om het welzijn van dieren in de zuivelindustrie te verbeteren. Met succes, want zoals we in augustus berichtten heeft een van India’s grootste zuivelbedrijven zich gecommitteerd aan de Dairy Welfare Lead Aliance. Lees er hier meer over

Actie tegen spooknetten voor vaquita's

Vaquita's bedreigd door spooknetten

Wereldwijd leven er nog maar 23 vaquita’s. Daarmee zijn zij een van de meest bedreigde diersoorten. Samen met andere organisaties doen we ons best om te...