Stalbranden vergen heel veel levens

06/10/2016

Op 6 oktober verbrandden in vier schuren in Waddinxveen 60.000 kippen. Verschrikkelijk!

Gemiddeld verbranden er jaarlijks meer dan 100.000 (!) dieren in stallen. In Nederland.

Naast actieve brandweerlieden, rookwolken en mogelijke verspreiding van asbestdeeltjes leidt zo’n ramp meestal tot een kort berichtje in de media. Daarna gaat de mensenwereld weer door. Maar laten we proberen even door de ogen van de betreffende dieren te kijken:

In de hoek van het vertrek waar je je bevindt ontstaat vuur. Dat vuur breidt zich uit en de vlammen worden hoger en heter. Je ziet het en wilt actie ondernemen, maar dat kun je niet. Je bent namelijk deel van een veestapel – rund of geit of varken of kip of konijn – en je zit opgesloten. In een stal. En inmiddels bereikt de hitte je huid en de rook je neus. Je kunt niet naar buiten, want de deuren zijn dicht. Vluchten is onmogelijk...

Veedieren gelijk aan materialen

Deze realiteit is vreselijk. Toch verbranden er gemiddeld jaarlijks meer dan 100.000 (!) dieren in stallen. In Nederland. Dat komt omdat er in het verleden geen onderscheid is gemaakt tussen de opslag van materialen en het houden van dieren. Althans niet wat betreft veiligheidsvoorschriften en -maatregelen. Dus in de stal mogen elektrische apparaten draaien zonder afscherming, en mag er aan die apparaten worden gesleuteld terwijl er rondom hooibalen zijn.

De meeste stalbranden ontstaan door – officieel – onbekende oorzaak of inderdaad door apparatuur. Natuurgeweld – bliksem of storm – is veel minder vaak aan de orde. Wat wel regelmatig blijkt, is dat er in de buurt van de brandende stal geen bluswater is te vinden. Enkele jaren geleden heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van Landbouw wel strenge veiligheidsvoorschriften ingevoerd voor nieuwbouw, maar bestaande stallen hoeven niet aangepast te worden. En dus blijft de kans op vele tienduizenden slachtoffers nog vele jaren bestaan. 

Binnenkort politieke toetsing

2016 is een belangrijk jaar als het over stalbranden gaat. In 2012 is een vierjarig actieplan tegen stalbranden opgesteld dat dit jaar afloopt. Staatssecretaris Martijn van Dam wil het plan evalueren en met de Tweede Kamer bespreken. Gezien het groot aantal branden en dierlijke slachtoffers dit jaar, zal de conclusie moeten zijn dat tot dusverre de maatregelen sterk onvoldoende werken.

Wéér minder koeien in de wei

Koeien in de wei

Het aantal melkkoeien in Nederland dat de wei in mag, is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek...