Veel steun petitie tegen Noorse walvisjacht

08/04/2010

WSPA is een internationale petitie gestart tegen de walvisjacht door Noorwegen die deze week weer is begonnen.

Deze petitie is in Nederland door inmiddels meer dan 30.000 mensen ondertekend. WSPA vindt het , net als deze ondertekenaars, onaanvaardbaar dat Noorwegen als gerespecteerd Europees land in het bezit van een nieuwe dierenwelzijnswet, doorgaat met de onherroepelijk wrede en onnodige jacht op walvissen. De Noorse regering, die zegt weinig kritiek te ontvangen op de walvisjacht, heeft zichzelf dit jaar een recordquotum van 1.286 dwergvinvissen toebedeeld. Met de petitie wil WSPA een duidelijk signaal afgeven en minister-president Stoltenberg van Noorwegen overtuigen van de noodzaak om de jacht te stoppen. De handtekeningen worden in juni, voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) aan de minister-president overhandigd.

WSPA’s belangrijkste bezwaar tegen de walvisjacht is dat deze onherroepelijk wreed is. De omvang van de walvissen en de moeilijke omstandigheden waaronder ze worden gevangen, maken het simpelweg onmogelijk om de dieren op humane wijze te doden. Uit onderzoek blijkt dat de dieren minimaal twee of drie minuten in doodsstrijd zijn en soms zelfs een uur. WSPA vindt dit onverantwoord en onacceptabel, zeker in het licht van de nieuwe dierenwelzijnswet die Noorwegen recentelijk aannam.Francien Winsemius, hoofd campagnes WSPA: “De nieuwe Noorse dierenwelzijnswet streeft ernaar om dieren tegen onaanvaardbaar en onnodig lijden te beschermen. Hoe kan je als regering de walvisjacht dan nog rechtvaardigen? Investeringen van de regering in onderzoek naar  diervriendelijkere, alternatieve jachtmethoden hebben tot dusver niets opgeleverd. Wij vinden dat het genoeg is geweest en dat het hoog tijd is dat Noorwegen het moratorium op de walvisjacht niet langer negeert.”

Geen vraag naar walvisvlees

De jacht op walvissen kan ook vanuit economisch perspectief niet worden gerechtvaardigd. Onder de Noorse bevolking is er steeds minder vraag naar walvisvlees. Uit een opiniepeiling uit 2009 blijkt niet alleen dat een meerderheid van de bevolking het lijden van de walvissen tijdens de jacht onaanvaardbaar vindt, maar ook dat minder dan 1% van de bevolking Noorse bevolking nog weleens walvisvlees eet.Door de afnemende vraag is de prijs van walvisvlees tot het minimum van 30 Noorse Kronen (€ 3,74) per kilo gedaald. Als gevolg van het CITES-verdrag dat de internationale handel in walvisvlees verbiedt, kan Noorwegen het vlees ook niet exporteren, behalve naar de landen die ook op walvissen jagen – IJsland en Japan - en het vlees dus zelf (in overvloed) hebben.

Alternatief: whale watching

Met de petitie roept WSPA minister-president Stoltenberg eveneens op om de focus te verleggen naar ‘whale watching’, een industrie die in opkomst is en waar zo’n 2,1 miljard dollar in omgaat, verdeeld over 119 landen wereldwijd. Francien Winsemius: “Deze industrie is het schoolvoorbeeld van hoe je op een duurzame en humane manier met walvissen om kunt gaan. Het is dé manier bij uitstek om walvissen in hun waarde te laten en te beschermen.”

De petitie

De petitie kan worden getekend op een speciale website. WSPA heeft de petitie via e-mail naar ruim 90.000 donateurs en supporters van de campagne tegen de walvisjacht gestuurd.  Ruim 30.00 mensen hebben getekend en er kan nog steeds getekend worden. Daarnaast kan iedereen de petitie zelf via Hyves en Twitter verspreiden en laten ondertekenen.

Verbod op commerciële walvisjacht in gevaar

[node:article_summary]

Door het rampzalige IWC-voorstel zou er een einde kunnen komen aan het al 24 jaar geldende verbod op de commerciële walvisjacht. Deze zogenaamde ‘...