Verbod op commerciële walvisjacht in gevaar

22/04/2010

Door het rampzalige IWC-voorstel zou er een einde kunnen komen aan het al 24 jaar geldende verbod op de commerciële walvisjacht. Deze zogenaamde ‘compromisovereenkomst’ zou de klok tientallen jaren kunnen terugzetten en de komende tien jaar het doodsvonnis betekenen voor bijna 13 duizend walvissen.

Hoewel de landen die aan walvisjacht doen – IJsland, Noorwegen en Japan – het internationale verbod voortdurend aan hun laars lappen, zou de overeenkomst over het geheel genomen het aantal gedode walvissen niet substantieel verminderen. In plaats daarvan zou het de wrede jacht op deze dieren rechtvaardigen, op het gevaar af dat de sluizen worden geopend en deze achterhaalde en onnodige bedrijfstak zich weer gaat uitbreiden.

De IWC is ingeslapen

Uit dit voorstel blijkt wel hoe weinig voeling de IWC heeft met moderne normen en waarden. De organisatie gaat volkomen voorbij aan het punt dat het doden van walvissen met exploderende harpoenen afschuwelijk inhumaan is. Maatregelen om de walvisjacht, die over de hele wereld langzaam uitfaseert, weer nieuw leven in te blazen zijn een enorme stap terug voor dierenwelzijn en natuurbescherming.

Het voorstel is het resultaat van twee jaar onderhandelen om de toekomst van de IWC veilig te stellen en het conflict op te lossen tussen de walvisvarende naties en de landen die tegen de walvisjacht zijn. Op de jaarlijkse vergadering van de IWC in juni 2010 zal er over gestemd worden.

Waarom dit voorstel rampzalig is:

Dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisaties – waaronder ook WSPA - zijn tegen dit voorstel. Als het wordt aangenomen, zou het:

  • voor het eerst in 25 jaar quota voor de commerciële walvisjacht toekennen, waardoor het verbod totaal ondermijnd wordt;
  • betekenen dat onnodig lijden van dieren internationaal wordt goedgekeurd;
  • een precedent scheppen voor andere landen die willen beginnen met commerciële walvisjacht;
  • commerciële walvisjacht toestaan in een reservaat dat speciaal is opgezet voor walvissen;
  • nog steeds de mazen in het huidige verbod niet echt repareren, zodat de IWC over tien jaar weer in dezelfde impasse verkeert;
  • een ontkenning zijn van de twintig jaar dat de IWC kritiek heeft uitgeoefend op Japan, IJsland en Noorwegen voor het feit dat zij het verbod op de walvisjacht aan hun laars lappen;
  • betekenen dat belastingbetalers in landen die tegen de walvisjacht zijn de commerciële walvisjacht gaan subsidiëren.

Noren tegen walvisjacht

Noorse dierenwelzijnsorganisaties Dyrebeskyttelsen Norge en NOAH – for dyrs rettigheter hebben Terje Aasland, Noors parlementslid en hoofd van de commissie voor Zaken en Industrie, een petitie aangeboden met meer dan 4.000 handtekeningen van Noorse tegenstanders van de walvispolitiek van hun regering.

Zoals wel blijkt uit dit protest, wordt de walvisjacht niet alleen door de internationale gemeenschap veroordeeld. Ook onder het Noorse publiek bestaat er veel weerstand tegen, en voor de IWC is dit beslist niet het goede moment om een voorstel aan te nemen waarin deze achterhaalde en onnodige bedrijfstak wordt gerechtvaardigd.

Red het verbod op de walvisjacht

WSPA zal zich inzetten om vóór juni wereldwijd bij regeringen te lobbyen met het verzoek deze gevaarlijke overeenkomst af te wijzen. In plaats daarvan zouden zij zich moeten richten op de toekomstige functie van de IWC bij het regelen van de walvisbescherming en het walvisspotten.

Help ons alstublieft de Noorse regering te laten zien dat de walvisjacht niet goed is voor walvissen en ook niet voor de internationale reputatie van Noorwegen – doneer nu!

Verwante artikelen:

  • De walvisjacht: een wreed einde
  • De walvisjacht

Hondenvlees niet meer op het menu!

[node:article_summary]

Binnenkort start WSPA een campagne tegen de handel in hondenvlees in Zuid-Korea. Geen prettig onderwerp en ook de beelden zijn soms te gruwelijk. Helaas is dit...