Verbod op wrede veetransporten dankzij u

05/03/2009

WSPA vroeg haar achterban onlangs de openbare aanklager milieudelicten van Belém in Brazilië te helpen bij zijn pogingen om wrede lange-afstandstransporten van dieren te stoppen. Hij ontving meer dan 33.000 steunbetuigingen.

De openbaar aanklager, dr. Benedito Wilson Sá, was degene die ongeveer een jaar geleden gedaan kreeg dat de export van levende dieren vanuit de haven van Belém werd gestaakt.Hij betoogde toen dat de export van levende dieren het welzijn van dieren ernstig in gevaar bracht en ook schade toebracht aan de lokale economie, doordat werkgelegenheid en belastinginkomsten naar elders verdwenen.

Hij wees er ook op dat het samendrijven van grote aantallen dieren nadelig was voor het milieu, wat uiteindelijk weer het toerisme benadeelde.

Maar de oproep van dr. Sá om het transport van levende dieren helemaal te verbieden stuitte op heftige tegenstand van de machtige veevervoerders. WSPA, lid van de Handle with Care coalitie, vroeg haar medestanders om te laten zien dat mensen over de hele wereld in zijn actie geloofden.

Onze tegenstanders zijn overwonnen

De vele duizenden brieven die u schreef en waarin dr. Sá’s inzet voor de dieren werd geprezen, werden doorgestuurd naar Domingos Juvenil, voorzitter van het parlement van de staat Pará, en naar  Ana Júlia Carepa, de gouverneur van Pará. Op die manier werd het voor alle drie duidelijk gemaakt dat de wereld zich wel degelijk bekommert over de levensomstandigheden en het welzijn van vee.

Het vee dat vanuit Belém werd geëxporteerd, stond bloot aan extreme temperaturen en werd dagenlang achter elkaar in gevaarlijk overbevolkte ruimtes vastgehouden. Een deel stierf al voor de bestemming was bereikt. Het feit dat vlees ook gekoeld of diepgevroren kan worden vervoerd wil zeggen dat dit niet alleen wreed is – het is ook volkomen onnodig.

Maar ook de dieren die de afschuwelijke reis over land en zee overleefden, konden niet rekenen op een humane dood.

De strijd van dr. Sá vond weerklank over de hele wereld. Er kwamen brieven uit Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en uit Brazilië zelf. Sindsdien heeft hij het verbod in hoger beroep met succes verdedigd. Op dit moment is er een permanent verbod van kracht.

In februari hebben de medewerkers van WSPA hem van harte bedankt en hem voor dit wapenfeit een oorkonde van verdienste verleend.

Veel dank aan iedereen die aan de actie heeft deelgenomen.

Keeping up the pressure

WSPA hoopt dat het verbod van Belém de deelstaat Pará ervan zal overtuigen om het vervoer van levende dieren in de hele staat voorgoed te verbieden. In plaats daarvan kan dan het handelsverkeer in gekoeld vlees opbloeien, wat ook de lokale economie zeer ten goede zal komen.

Lees hier meer over de campagne tegen lange afstandstransporten van vee

EC overstelpt met handtekeningen

Europees-Parlement

Onder leiding van WSPA heeft een coalitie van dierenwelzijnsorganisaties ruim 150.000 handtekeningen overhandigd aan EU-commissaris Androulla Vassiliou van...