WSPA pleit voor einde hondenvleesindustrie in Zuid-Korea

26/05/2010

WSPA Nederland start een campagne voor een verbod op de handel in de ruim twee miljoen honden die jaarlijks worden gefokt en geslacht voor consumptie in Zuid-Korea. Undercoveronderzoek van WSPA en lidorganisatie KAWA laat ernstige misstanden zien in de hondenvleesindustrie.

Millions of dogs are culled each year – in fruitless efforts to stop rabies spreading.

Met deze campagne pleit WSPA voor een verbod op de handel in hondenvlees. Daarnaast willen wij voorkomen dat de legalisering van de handel die op dit moment wordt overwogen door de  Zuid-Koreaanse regering, doorgaat.

Volgens sommige Koreanen is hondenvlees een soort ‘health food’, een bron van extra energie en vitaliteit, met name voor mannen. In de loop der jaren zijn veel traditionele, kleine hondenfarms door de urbanisatie, milieueisen en om economische redenen verdwenen. Maar het aantal grote ondernemingen waar meer dan 1.000 honden worden gehouden is de laatste jaren juist uitgebreid. Naar schatting zijn er op dit moment ruim 60 hondenfarms in Zuid-Korea.

Misstanden bij het houden en fokken

Met steun van WSPA onderzocht lidorganisatie KAWA (Korean Animal Welfare Association) de afgelopen jaren veertien ‘hondenfarms’, slachthuizen en markten. Uit het rapport komt naar voren dat het welzijn van de dieren ernstig wordt geschaad. De wijze waarop  honden in Zuid-Korea worden gefokt, getransporteerd en geslacht, zijn verre van diervriendelijk. Zo worden de honden gehouden in te kleine kooien in zeer onhygiënische omstandigheden. Omdat honden carnivoren zijn, krijgen ze (honden)vlees te eten, vaak van zeer slechte kwaliteit zoals hondenkarkassen en gemalen puppies. Hierdoor ontstaan ziektes zoals rabiës die de gezondheid en het welzijn van de honden en de mensen aantasten. Als gevolg van deze omstandigheden zijn veel honden structureel ziek en ligt het sterftecijfer hoog.

Transport en slachting

Het transport en de slachting van de honden gaat vaak gepaard met veel geweld. De honden worden op de hondenfarm geslacht of levend in kleine kooien getransporteerd naar markten of slachthuizen. Het doden van de dieren gebeurt meestal door elektrocutie. Er zijn altijd meerdere schokken nodig voordat de hond bewustzijn verliest en sterft, dit kan wel tien minuten duren. Soms wordt het dier, terwijl het nog leeft, met kokend water ontdaan van zijn vacht. Bij enkele farms is het zelfs mogelijk om op verzoek van de klant een hond te laten (dood)slaan, waardoor het vlees malser zou worden.

Lobby voor legalisering

Er is in Zuid-Korea een tweeslachtigheid ten aanzien van honden. In sommige wetten worden honden als ‘vee’ gezien, maar in andere niet. Het gevolg is dat de handel in hondenvlees in Zuid-Korea in feite illegaal is. Op dit moment wordt een krachtige lobby in Zuid-Korea gevoerd om de handel nog dit jaar te legaliseren. WSPA vreest dat legalisering van de industrie eerder leidt tot voortzetting en forse uitbreiding van de bestaande praktijken dan tot een verbetering van het dierenwelzijn.Francien Winsemius, hoofd campagnes WSPA: “Er is überhaupt geen diervriendelijke en rendabele setting denkbaar waarin honden op grote schaal kunnen worden gefokt, gehouden en geslacht voor consumptie. Honden verschillen, doordat het carnivoren zijn die afstammen van de in groepen jagende wolf, op essentiële punten van het traditionele herbivore vee. De misstanden die worden aangetoond in het rapport maken de urgentie voor een totaalverbod op de handel alleen maar prangender.”

De campagne

WSPA werkt intensief samen met Koreaanse dierenbescherming KAWA om een einde te maken aan de hondenvleesindustrie in Zuid-Korea. De campagne bestaat voor een belangrijk deel uit lobby-activiteiten maar ook uit onderzoek en voorlichting voor de jonge, nieuwe generatie in Zuid-Korea om te voorkomen dat zij deze culturele gewoonte klakkeloos overnemen.

Deze honden kunnen niet voor zichzelf opkomen. Maar u kunt ze helpen.

Stop de handel in hondenvlees en doneer nu!

Relevante materialen:

• Korean Dog Meat Report, PDF (Engelstalig)

• Nederlandse samenvatting Korean Dog Meat Report , PDF

Verkiezingen: stem diervriendelijk!

[node:article_summary]

Op woensdag 9 juni is het zover, dan mag u weer naar de stembus. Welke partijen een meerderheid vormen is voor veel dieren letterlijk een kwestie van leven of...