Bestuur

Bestuur van World Animal Protection Nederland

World Animal Protection Nederland wordt bestuurd volgens de Code Goed Bestuur, ook wel Code Wijffels genoemd, die bepaalde eisen stelt aan stichtingen. Een van de eisen is de scheiding van het dagelijks bestuur en de toezicht hierop. Daarom is de Raad van Toezicht (RvT) in het leven geroepen. De RvT ondersteunt de organisatie door toezicht te houden op de missie, doelen, plannen en interne werkwijzen. Hiermee helpt de RvT de organisatie om het hoogst mogelijke niveau te bereiken. De taken en de structuur van de RvT liggen vastgelegd in de statuten en het Reglement van de Raad van Toezicht. Momenteel bestaat de RvT uit zeven leden:

De heer B.R.A. van den Bos (voorzitter)
Nevenfunctie: voorzitter bestuur stichting Politiek Theater

De heer M.C.K.W. Kuik (penningmeester)
Nevenfunctie: Treasurer Association International Tax Consultants (AITC)

Mevrouw M.L.N. Bloem (secretaris)
Nevenfunctie: secretaris Ondernemerstafel NLS De Witte

Mevrouw A.A.W.A. van Gerwen
Geen nevenfuncties

Mevrouw L.D. Wigboldus
Nevenfunctie: lid raad van advies Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD)

De heer P.J.W. Schaffels 
Geen nevenfuncties

Mevrouw M.W.H. van Scharrenburg
Nevenfunctie: onderzoeker bij de Open Universiteit

De auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie liggen vastgelegd in het Reglement Auditcommissie

Bestuur van World Animal Protection Internationaal

World Animal Protection Nederland is onderdeel van de internationale organisatie World Animal Protection. In totaal hebben we 14 kantoren (zie overzicht van Internationale kantoren) over de hele wereld en zijn wij werkzaam in Afrika, Azië-Pacific, Europa, Noord Amerika en Latijns America. Het hoofdkantoor is gevestigd in Engeland. Het Internationale Bestuur van World Animal Protection bestaat uit de onderstaande leden: 

Mr Steve McIvor (CEO)

Mrs Cecilia Vega Leon
Dr Chinny Krishna
Mr Dominique Bellemare
Mr Joseph Nhan O’Reilly
Mr Carter Luke
Mrs Marcelle Meredith
Mr Mark Watts 
Ms Nesta Hatendi – Deputy Chair International Board
Mr Paul Baldwin – Chairman International Board

Lees meer over het internationale bestuur op de website van ons internationale kantoor

Je vindt de samenwerkingsovereenkomst tussen World Animal Protection Nederland en World Animal Protection Internationaal hier

 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp