Alle koeien in de wei

In korte tijd is het aantal melkkoeien dat het hele jaar op stal staat in Nederland enorm toegenomen. Wij zetten ons in om te voorkomen dat koeien verdwijnen uit de wei.

Stond in 2000 nog minder dan tien procent van de Nederlandse melkkoeien het hele jaar binnen, tegenwoordig is dit al één op de drie.

De vrees is dat het aantal koeien dat nooit meer in de wei komt de komende jaren verder zal stijgen. In Nederland en in de rest van Europa. Een schrikbarend vooruitzicht. Koeien horen in de wei, minstens 120 dagen per jaar. Met onze campagne "Alle koeien in de wei!" voeren we campagne om deze trend te keren. Want als niemand ingrijpt, gaan koeienfabrieken de Nederlandse melkveehouderij domineren. Slecht voor de koeien, slecht voor melkveehouders en slecht voor het landschap en de weidevogels die er leven.

De melkkoe als product

Steeds meer boerderijen verworden tot heuse fabrieken waar de koeien behandeld worden als een product. Er wordt vooral gekeken hoe er zo efficiënt mogelijk, zoveel mogelijk melk uit de koe kan worden verkregen. Met dit doel worden koeien gefokt op een zo hoog mogelijke melkproductie.

Deze fokmethode, en de trend van het opstallen van koeien, zorgt ervoor dat koeien een verhoogd risico lopen op allerlei welzijns- en gezondheidsproblemen. Zo kunnen ze lijden aan pijnlijke klauw-, poot- en uieraandoeningen. En hun natuurlijke gedrag komt in het gedrang. Zo is grazen in de wei er niet meer bij.

Koeien voortijdig geslacht

Zorgwekkend is ook dat melkkoeien steeds vaker voortijdig geslacht worden. Meestal omdat ze minder vruchtbaar zijn geworden (een melkoe moet ieder jaar een kalf krijgen om melk te blijven produceren) en gezondheidsproblemen. Melkkoeien worden al in hun vijfde of zesde levensjaar ‘afgeschreven’ en naar het slachthuis gestuurd, terwijl een koe wel twintig jaar kan worden en ook oudere koeien nog veel melk kunnen produceren.

Help de koe de wei in!

We pleiten voor een Europese Richtlijn voor koeienwelzijn. Hierin moeten regels worden opgenomen voor goede huisvesting, gezondheid, voeding en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen zoals grazen in de wei.

Europese wetgeving vergt echter veel tijd. Ondertussen hebben in Nederland overheid, boeren, melkproducenten, supermarkten en andere relevante partijen afgesproken weidegang voor koeien te stimuleren. De doelstelling van de Nederlandse overheid is daarbij dat in 2020 weer tachtig procent van de koeien buiten kan grazen. Wij voeren actie om partijen, met name supermarkten, ertoe te bewegen hun afspraken daadwerkelijk na te komen, zodat die doelstelling ook echt gehaald gaat worden. 

Koop producten van weidezuivel

De hulp en de macht van consumenten is hierbij onmisbaar. Ook jij kunt een duidelijk signaal afgeven door alleen nog zuivelproducten van weidemelk te kopen. Deze producten zijn te herkennen aan een Weidemelk-logo of het biologische keurmerk.

Denk hierbij niet alleen aan melk, yoghurt en kaas, maar ook aan boter, slagroom, kwark, babymelkpoeder, chocolademelk, roomijs en andere producten die zuivel bevatten. Ook zijn er steeds meer alternatieven voor zuivel beschikbaar, zoals rijstmelk en amandelmelk of sojayoghurt en -ijs. Met die alternatieven help je koeien niet de wei in, maar help je wel mee te voorkomen dat koeien hun hele leven binnen staan opgesloten in steeds grotere megastallen.

Roep de supermarkten op: meer weidemelk in de schappen!

Wij doen jaarlijks onderzoek naar het aanbod van zuivelproducten in de schappen van grote supermarkten. Het assortiment supermarktzuivel met gegarandeerde weidemelk blijkt helaas telkens schrikbarend laag. 

  • Supermarkttelling 2013: tijdens dit onderzoek namen we ijs onder de loep. Lees hier het onderzoek 'Weidegang op glas ijs'. Zelfs de grootste ijsverkopers bleken veel te weinig ijs van écht verantwoorde zuivel in het assortiment hebben. Dat moet veranderen, want ook koeien verdienen zomers (ijs)plezier!
  • Supermarktteling 2014: hierin richtten we ons op babymelk. Lees hier het onderzoek 'Babymelk is om te huilen'. Als ouder wil je het beste voor je kind, maar er is slecht nieuws: ook babymelkpoeder van weidemelk is nauwelijks te vinden. Blije baby’s verdienen blije koeien!
  • Supermarkttelling 2015: supermarkten doen weinig aan weidezuivel. Uit ons jaarlijks onderzoek naar het aanbod van zuivelproducten in de schappen van Albert Heijn en Jumbo blijkt dat beide supermarkten geen stap extra zetten om weidezuivel te promoten. Over het geheel genomen blijft dat aanbod steken op 22%.
  • Supermarkttelling 2016: in het voorjaar van 2016 hebben wij opnieuw een weidezuiveltelling gehouden, ditmaal in de toetjesschappen van Albert Heijn en Jumbo. Het aanbod in verantwoorde toetjes blijkt zeer beperkt. Lees alles over het verantwoorde zuiveltoetjesaanbod in ons onderzoeksrapport: ‘Waar is het koetje achter je toetje?’.

Roep jouw supermarkt via social media of hun website op om meer producten met weidezuivel te verkopen! 

1 op de 3 melkkoeien komt nooit in de wei

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp