Een sterke basis

Uit onderstaand voorbeeld blijkt hoeveel het bedrijfsmodel oplevert dat een Braziliaans bedrijf heeft ontwikkeld voor de productie van kippenvlees en eieren. Het is goed voor het dierenwelzijn, gunstig voor het milieu en zowel boeren als consumenten profiteren ervan.

Al sinds de oprichting in 1994 hecht Korin grote waarde aan mens- en milieuvriendelijk werken. Het bedrijf heeft 250 mensen in dienst bij de hoofdvestiging in de deelstaat Sao Paulo, en is er trots op dat ze met meer dan honderd lokale boeren vaste en eerlijke contracten heeft afgesloten. Agrarische producten van Korin worden verkocht in meer dan 1.400 winkels in Brazilië, waaronder supermarkten als Wal-Mart en Pao de Acucar. 
    
Zorg voor de kippen
 Korin fokt scharrelkippen, vrije-uitloop- en biologische kippen met veel aandacht voor dierenwelzijn. De kippen krijgen meer ruimte dan dieren die op gangbare wijze worden gehouden en de biologische en vrije-uitloopkippen kunnen ook naar buiten. 

De eieren worden op twee manieren geproduceerd, zonder gebruik te maken van kooien: scharreleieren en biologische eieren. In tegenstelling tot de kippen in gebruikelijke legbatterijen, waar iedere hen minder ruimte heeft dan een A4’tje om zich te bewegen, kunnen alle scharrelkippen van Korin op stok gaan en hun eieren leggen in de nestkasten in hun overdekte hokken. Biologische kippen hebben ook nog een buitenren met bomen. 

Lokale leveranciers Het grootste deel van het graan en de soja voor de Korin-kippen wordt door lokale boeren geteeld en ter plaatse verwerkt. Dat is te danken aan het feit dat Korin heeft geïnvesteerd in een graansilo voor maïs en samen met een lokaal bedrijf heeft gezorgd dat de sojabonen ter plaatse konden worden verwerkt. Voorheen werd het voer op de vrije markt aangekocht, wat aanzienlijke vervoerskosten met zich meebracht. 

In de praktijk Onder het contract dat de kippenboeren met Korin afsluiten, worden ze per kip meer betaald dan ze bij gangbare landbouwsystemen zouden krijgen. De verbouwers van het kippenvoer krijgen aan het begin van het seizoen een contract dat ze in staat stelt plannen te maken voor de toekomst en hun winst te investeren om de negatieve milieueffecten van de voerproductie terug te dringen. 

Milieubescherming Een belangrijk facet van het pluimveebedrijf Korin is de aandacht voor de milieueffecten van de productie. Het bedrijf stimuleert boeren om minder kunstmest te gebruiken en die deels door organische meststoffen te vervangen. En de mest die de leg- en vleeskippen van Korin produceren, wordt weer gebruikt in de lokale landbouw. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich wezenlijk van de conventionele bio-industrie, die soms enorme hoeveelheden mestafval in het kwetsbare lokale milieu dumpt. 

Met uw steun kunnen we de wereldleiders overtuigen hoe belangrijk betere landbouwmethodes kunnen zijn bij het bouwen aan een betere wereld. We kunnen niet wachten met veranderingen. Nu is het moment om in actie te komen, samen met World Animal Protection

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp