Bescherming van werkdieren in Israël

We werken in Israël om het aantal mishandelde en verwaarloosde werkdieren te verminderen, en hun behandeling en zorg te verbeteren. 

Veel paarden, ezels en muilezels in Israël zijn overwerkt, overbelast, verlaten of misbruikt. Samen met onze lokale partner Pegasus redden, rehabiliteren en herplaatsen we mishandelde dieren – en we vergroten de kennis over de juiste zorg en behandeling van werkdieren. 

Onze oplossing

Werkdieren in Israël zijn goedkoop – sommige mensen zien ze daardoor als wegwerpproduct. Veel maneges gebruiken ongeschikte en gewonde dieren. Er zijn wel wetten om deze dieren te beschermen, maar deze wetten gelden niet in de aangrenzende Westelijke Jordaanoevergebieden – en mishandelde dieren steken vaak de grens over.

We gebruiken verschillende tactieken om het lijden van werkdieren in Israël te stoppen: 

  • We werken samen met onze lokale partner Pegasus om mishandelde en verlaten dieren te redden. 
  • We dringen er bij de Israëlische autoriteiten op aan om dierenwelzijn serieus te nemen. 
  • We lobbyen bij de regering om dierenwelzijnswetgeving te verbeteren. 
  • We voeren bewustwordingscampagnes uit waarin dierenwelzijn en de Israëlische welzijnswetten worden toegelicht–ook bij de grensovergangen. 
  • We leren douane beambten om mishandelde en onverzorgde dieren te herkennen. 

Succes voor werkdieren

Onze hulp aan werkdieren in Israël heeft al mooie resultaten geboekt. 

  • Op sommige plekken is het aantal gevallen van mishandeling en verwaarlozing met maar liefst 60% gedaald. 
  • Duizenden werkdieren hebben profijt van ons werk.
  • Pegasus is nu de belangrijkste adviseur van de overheid op het gebied van paarden- en ezelwelzijn, en heeft een zetel in de Israëlische dierenwetgevingscommissie.  

Deel het met de rest van de wereld:

Pinterest