Werkdieren beschermen op de Westelijke Jordaanoever

We werken met eigenaren van werkdieren op de Westelijke Jordaanoever om mishandeling te stoppen en de zorg voor deze dieren te verbeteren.

In de mobiele dierenklinieken, die we met onze partner The Palestine Wildlife Society hebben, zagen we steeds meer paarden, ezels en muilezels die tekenen vertoonden van verwaarlozing en mishandeling. We zijn toen mensen gaan helpen om hun dieren de juiste zorg te geven. In de aankomende jaren zullen we het misbruik in totaal 26 gemeenschappen in Palestina aanpakken. 

Het probleem

Veel mensen in Palestina zijn afhankelijk van hun werkdieren, maar weten niet goed hoe ze hun dier de juiste zorg moeten geven. Onze dierenartsen zagen kreupele, gewonde en ondervoede dieren. Anderen waren geslagen of hadden wonden en zweren van slecht passend tuig. Om een langdurige verandering te realiseren zijn we begonnen met het geven van praktische adviezen, zo laten we eigenaren de voordelen van goede dierverzorging zien.

Onze oplossing

In elke gemeenschap trainen we een aantal mensen in de juiste verzorging van werkpaarden en -ezels, zodat zij hun kennis kunnen doorgeven aan anderen. Ze volgen workshops en bezoeken gemeenschappen waar onze training nu al tot verbetering heeft geleid. Hierna delen ze wat ze geleerd hebben. Kennis wordt verspreid. Gewoontes veranderen. Dierenwelzijn verbetert. En omdat hun dieren gezonder zijn, kunnen de eigenaren een hoger inkomen verdienen. 
En met resultaat, als resultaat van onze training en voorlichting is het aantal zieke en gewonde werkdieren met 50% gedaald. 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp

Welzijn van werkdieren

Veel mensen in de Palestijnen zijn afhankelijk van werkdieren, maar ze weten niet hoe ze goed voor deze dieren moeten zorgen.

De dieren waarvan de eigenaren onze Werkdiertraining hadden gevolgd, liepen tot 50% minder verwondingen op dan dieren waarvan de eigenaar deze training niet had gevoldg.