Wildlife. Not Entertainers.

Tripadvisor verdient geld met het aanprijzen van wrede dierenshows en dierenattracties. Eis dat TripAdvisor geen winst maakt over de rug(gen) van wilde dieren!

Deel het met de rest van de wereld:

Pinterest
Wij zijn World Animal Protection. We beschermen dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Onze naam is veranderd van WSPA (World Society for the Protection of Animals) in World Animal Protection.