FOK OFF! Stop het zieke fokken van puppy's in Europa

Veel mensen willen graag een hond als huisdier. Hierdoor zien gewetenloze fokkers hun kans schoon om aan de lopende band puppy’s te fokken en daar fors geld aan te verdienen. Met name in Oost-Europese landen zijn veel van deze ‘puppyfabrieken’ gevestigd. Help ons mee een einde te maken aan het hondenleed in de malafide hondenfokkerij en –handel. Zet ook een poot voor honden in nood!

Deel het met de rest van de wereld:

Wij zijn World Animal Protection. We beschermen dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Onze naam is veranderd van WSPA (World Society for the Protection of Animals) naar World Animal Protection.
03 juli 2015
Na twee verwoestende aardbevingen in Nepal in april en mei van dit jaar, werken we ter plekke met lokale autoriteiten om dieren en het levensonderhoud van hun eigenaars te beschermen. Samen met lokale dierenartsen heeft ons noodhulpteam gemeenschappen bezocht om hun behoeften te onderzoeken.