Dieren beschermen

Samen met onze supporters beschermen we dieren, wereldwijd. We komen met name op voor wilde dieren en dieren in de veehouderij.

We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. We werken aan een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat!  

Elephants in the wild
We beschermen en redden wilde dieren en zetten ons overal ter wereld in om wilde dieren in het wild te houden. Waar ze horen.
varkens-duurzaam
We komen op voor dieren in de veehouderij, zodat zij niet als product, maar als leven wezen worden gezien.