Change for Chickens

Wereldwijd is er een trend naar het fokken van vleeskuikens in kooien. Deze kooien zijn verboden in de EU, maar daarbuiten groeit het gebruik ervan juist. Om die trend te keren, willen we dat grote fastfoodketens geen kooikippen (meer) aan hun klanten serveren. Ben je het hier mee eens? Teken de petitie!

Deel het met de rest van de wereld:

Pinterest
Wij zijn World Animal Protection. We beschermen dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Onze naam is veranderd van WSPA (World Society for the Protection of Animals) in World Animal Protection.
20 oktober 2016
Het heeft even geduurd, maar ook de aangename nazomer is nu echt voorbij. Dat betekent dat de koeien vanuit de wei aanstalte maken om naar hun winterverblijf te gaan. Daarom organiseert World Animal Protection in samenwerking met boer Arie van Hoeve Ackerdijk in Schipluiden op zaterdag 29 oktober