biggetjes, pensioenen, varken

Informatie voor notarissen, executeurs en nabestaanden

Als executeur heb je een belangrijke en bijzondere taak. Je wikkelt iemands nalatenschap af en volgt daarbij de wensen die de erflater in zijn of haar testament heeft omschreven.

De kans is groot dat je deze pagina leest, omdat World Animal Protection in het betreffende testament is opgenomen. World Animal Protection kan zijn aangewezen als (mede-)erfgenaam of als legataris. Wij zijn heel dankbaar voor elke nalatenschap die we mogen ontvangen. We ondersteunen je graag om de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen. 

World Animal Protection werkt al geruime tijd nauw samen met Goede Doelen Nederland in de afwikkeling van nalatenschappen. Je zult met één van de notarieel juristen van Goede Doelen Nederland contact gaan houden over de afwikkeling van de nalatenschap waarin World Animal Protection is benoemd als (mede)erfgenaam of als legataris.

Voor een goede stroomlijning in de afwikkeling van deze bijzondere gift vragen we je eerst contact op te nemen met onze adviseur nalaten: Erika Frey op telefoonnummer 06 - 184 15 829 of per mail erikafrey@worldanimalprotection.nl. Zij zal je in contact brengen met Goede Doelen Nederland.

Goede Doelen Nederland heeft een handleiding voor de afwikkeling van nalatenschappen en voor de afgifte van legaten opgesteld.

Handleidingen:

Lees meer over nalaten