Jaarverslag 2015 - Bestedingen

Van elke euro die World Animal Protection Nederland in 2015 ontving, werd 22 cent besteed aan fondsen-werving (2014: 21 cent) waarvan 4 cent ging naar de ondersteuning van fondsenwervingsactiviteiten in andere landen. Daarnaast besteedde we van elke euro 4 cent aan beheer en administratie (2014: 5 cent) en 71 cent aan de doelstelling (2014: 76 cent). Van de bestedingen aan de doelstelling werd een deel in Nederland uitgegeven, aan lobby en bewustwordingscampagnes: 24 cent (2014: 16 cent). De rest – 47 cent – werd besteed via ons internationale hoofdkantoor in Londen, dat ons mondiale dierenwelzijnswerk initieert en coördineert. (2014: 60 cent). Van elke euro die we in 2015 ontvingen gaven we 3 cent niet uit, maar voegde dit toe aan onze reserves. 

2015 was een goed jaar. De gerealiseerde inkomsten zijn hoger dan begroot en we hebben ook in 2015 weer meer kunnen besteden aan onze doelstelling dan we begrootten.

Geld uit Nederland

World Animal Protection Nederland droeg in 2015 zo’n € 3,2 miljoen af aan het internationale kantoor. Deze bijdrage werd door onze organisatie voor 89% ingezet voor de totstandkoming van internationale dierenwelzijnsprogramma’s. De overige 11% besteedde we aan ondersteuning van fondsenwerving in niet-Nederlandse kantoren en bijdrage aan organisatorische kosten.

Downloads

Download het hoofdstuk Bestedingen: jaarverslag2015_bestedingen.pdf
Of download het volledige jaarverslag: jaarverslag2015_digitaal.pdf

 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp