Jaarverslag 2015 - Communicatie

Omdat World Animal Protection zich steeds meer ontwikkelt tot campagne voerende organisatie, werden de activiteiten van het team Communicatie in Nederland geïntegreerd in de grote campagnes die we in 2015 voerden: ‘Fok off!’ en ‘Wilde dieren. Geen entertainers’. We communiceerden met de wereld om ons heen, met name met onze achterban, het brede publiek en met de media, via diverse online en offline kanalen.

Online

Op social media, met name Facebook, Twitter en Youtube, zijn we in 2015 jaar erg actief geweest en met succes. Zo steeg het aantal supporters op Facebook van 66.431 begin januari naar 115.332 eind december. Ruim boven de doelstelling van 90.000 supporters dus. Hiermee veroverden we plaats vijf in de top tien van het NPO-programma Vroege Vogels en stegen we naar de zevende plek in de Facebook Top 250 op Fundraiser Online (overzicht met het aantal ‘Likes’ opgenomen van de Facebook pagina van 250 Nederlandse Goede Doelen). Mede door deze gegroeide ‘fanbase’ is het aantal ‘likes’, reacties en ‘shares’ per post gemiddeld behoorlijk gestegen, waarmee ons bereik opnieuw is gegroeid.

Het filmpje dat het meest werd bekeken op YouTube was onze animatie over het leed dat schuilgaat achter olifantenritten met 8.073 weergaven. Maar ook de campagnevideo waarin Johan Derksen en zijn hond Cuby Fok Off! zeggen tegen het zieke fokken van puppy’s werd goed bekeken.

In 2015 is ons e-mailbestand gegroeid naar 170.000 mensen die onze maandelijkse e-Nieuwsbrief ontvangen. Welke informatie zij nog meer ontvangen is afhankelijk van hun e-mailvoorkeuren. Ook het aantal bezoekers van onze website steeg in 2015 van 289.066 unieke bezoekers in 2014, naar 354.870 in 2015.

Offline

We brachten weer drie maal - voorjaar, zomer en winter - ons World Animal Protection Nieuws uit in een oplage van 75.000.

Achterban

Van alle belanghebbenden gaat onze aandacht begrijpelijkerwijs vooral uit naar onze donateurs, zonder wie wij niet zouden bestaan. Naast de informatie die we aan hen en belangstellenden verstrekken via nieuwsbrieven, webstories, Facebookposts, tweets en ons donateursblad en naast het beroep dat we op hen doen via brieven en appeals, hebben we ook tweezijdig contact via e-mail en telefoon. Onze supporters kunnen zo niet alleen hun donaties en persoonlijke gegevens wijzigen, maar ook vragen stellen, opmerkingen maken en klachten doorgeven. Waar nodig worden zij persoonlijk beantwoord door onze service afdeling.

Naamsbekendheid

Een groot aandachtpunt in 2015, waar we ook in 2016 de focus op houden, is de naamsbekendheid. We zagen de geholpen naamsbekendheid het afgelopen jaar stijgen (van 9 naar 17%). De verwachting is dat deze nu snel verder omhoog gaat, mede vanwege de eind 2015 zo’n 120 maal uitgezonden tv-spot, die naast de oproep tot een sms-donatie voor wilde dieren in entertainment (campagne ‘Wilde dieren. Geen Entertainers’) zorgde voor een goede herkenbaarheid van de organisatie en haar werk voor dieren. Het medium tv smaakt naar meer en wordt dus in 2016 verder getest.

In de tweede helft van 2015 zijn we begonnen met het concept van de rapid response (“snel antwoord”). De bedoeling van zo’n kortlopende actie naast onze grote, langjarige campagnes is een plots opduikende, concrete misstand via mobilisatie van supporters snel aan te pakken. Daarnaast kunnen ze onze organisatie meer naamsbekendheid en nieuwe donateurs/supporters opleveren. Rapid responses kunnen zowel op Europees als op Nederlands niveau worden georganiseerd. Een voorbeeld van de eerste is de handtekeningenactie gericht op het van meer drinkwater voorzien van koetspaarden op Malta. In Nederland organiseerden we een petitie tegen de hervatting van illegale Japanse walvisvaart die in een paar weken tijd al 25.000 ondertekenaars kende.

Downloads

Download het hoofdstuk Communicatie: jaarverslag2015_communicatie.pdf
Of download het volledige jaarverslag 2015: jaarverslag2015_digitaal.pdf

 

 

Deel het met de rest van de wereld:

Pinterest