Jaarverslag 2015 - Strategie

World Animal Protection werkt in een wereld vol nood, waar leven en welzijn van miljarden dieren wordt bedreigd. Tegen deze achtergrond maken we onze strategische keuzes. De kaders daarvan zijn vastgelegd in een internationaal strategiedocument.

Nederland: meerjarenplan 2016-2018

De Mondiale Strategie is een strategie op hoofdlijnen, die zorgt voor focus van de hele internationale organisatie. Om invulling te geven aan deze internationale strategie heeft World Animal Protection Nederland een meerjarenplan gemaakt voor de periode 2016-2018.

De belangrijkste doelen die het meerjarenplan benoemt, zijn:

  • diversificatie van de fondsenwerving om inkomstengroei te creëren en het risico van tegenvallende resultaten te spreiden over meerdere bronnen;
  • meer aandacht genereren voor dierenwelzijnsproblemen in Nederland, via lobby en publiekscampagnes;
  • het vergroten van World Animal Protection’s zichtbaarheid en autoriteit bij relevante belanghebbenden door het creëren van een sterker en aantrekkelijker profiel;
  • het opbouwen van een netwerk van donateurs, sympathisanten, mensen die omgaan met dieren, het bedrijfsleven, media etc.;
  • de kennis van Nederlanders vergroten via publieks-voorlichting, zodanig dat meer mensen weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren – bijvoorbeeld door bewust te consumeren en geen evenementen te bezoeken waar wilde dieren ‘kunstjes’ moeten doen.

Groei realiseren

Het is van groot belang nieuwe groei te realiseren om onze ambities te kunnen realiseren. Die groei is des te meer nodig, omdat we ons sinds enkele jaren ook richten op dierenwelzijnsproblemen in eigen land. Met publiekscampagnes en lobbywerk stellen we problemen aan de kaak in de intensieve veehouderij, rond de (illegale) handel van uit het wild gehaalde levende dieren of producten van die dieren gemaakt en van - deels ook illegaal - geïmporteerde honden, vooral uit Oost-Europese landen.

Downloads

Download het hoofdstuk Strategie: jaarverslag2015_strategie.pdf
Of download het volledige jaarverslag 2015: jaarverslag2015_digitaal.pdf

 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp