Jaarverslag 2015 - Organisatie

World Animal Protection is sinds 2014 de nieuwe naam van WSPA dat een – sterk Nederlands getinte - voorgeschiedenis heeft die heel ver terug gaat.

Doelstelling en missie

Het leven van dieren beschermen en verbeteren die leidt tot een wereld waarin hun welzijn er toe doet en wreedheid tegen dieren niet bestaat.

Visie

Dierenleed is vermijdbaar en mensen zijn ervoor verantwoordelijk dat dieren een goed leven hebben. We helpen om hun leven opnieuw in te richten in een gemeenschap waarin dieren zo’n goed leven hebben en zich natuurlijk kunnen gedragen. Dierenwelzijn is fundamenteel voor een betere wereld, voedselproductie, landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid en voor een duurzame economie en planeet.

Werkwijze

World Animal Protection is hulpverlener, campagne-voerder en lobbyist. Met andere woorden, we verbeteren dierenwelzijn met:

  • praktische hulpprojecten voor dieren in nood
  • voorlichting en advies om de omgang met dieren te verbeteren
  • lobbyactiviteiten om beschermende wetgeving en diervriendelijk beleid te realiseren

Bestuur en toezicht

Bij World Animal Protection Nederland is de functie van ‘besturen’ belegd bij de directeur en die van ‘toezicht houden’ bij de Raad van Toezicht. De directeur - Pascal de Smit - bepaalt het beleid en stelt de financiële richtlijnen vast; onder supervisie en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers van de organisatie.

Medewerkers

Eind 2015 werkten er zeventien betaalde krachten op het kantoor van World Animal Protection Nederland. Eind 2014 waren dat er vijftien.

Vrijwilligers

World Animal Protection werkt meer en meer samen met vrijwilligers. In 2015 bestaat ons vrijwilligersbestand uit 80 vrijwilligers. De meesten van hen zetten zich in bij actiemomenten en events zoals de Koeienuitzwaaidag, het Animal Event en de Vakantiebeurs. Maar we ontvangen ook hulp bij het vertalen van documenten en met andere kantoorwerkzaamheden. Vrijwilligers leveren zo een steeds grotere én zeer concrete bijdrage aan onze activiteiten.

Downloads

Download het hoofdstuk Organisatie: jaarverslag2015_organisatie.pdf
Of download het volledige jaarverslag 2015: jaarverslag2015_digitaal.pdf

 

 

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp