Dolfijnen in de zee

Dieren helpen met petities

Nieuws

Velen van u hebben al vaker een handtekening gezet onder één of meer van onze petities. Om te laten zien hoeveel uw handtekening voor de dieren waard kan zijn, hierbij een overzicht van recente resultaten.

Dolfijnen in gevangenschap

Met ruim 140.000 Europese handtekeningen kan WSPA druk uitoefenen op de Europese Unie om de bouw van nieuwe dolfinariums te verbieden en de import van dolfijnen in de hele Europese Unie (met inbegrip van aspirant-leden en Zwitserland) te verbieden. Samen maken we duidelijk dat de complexe behoeften van deze intelligente en sociale dieren niet kunnen worden vervuld in gevangenschap en dat er maatregelen moeten worden genomen om ze te beschermen.

Walvisjacht

WSPA is in mei 2009 voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Walvisvaart Commissie een campagne gestart tegen het Japanse voorstel tot opheffing van het verbod op de commerciële walvisvangst. Wereldwijd hebben ruim 70.000 sympathisanten hun handtekening gezet en er bij hun eigen minister op aangedrongen de walvis te beschermen, niet de walvisjacht.

Met een sterk resultaat: het voorstel van Japan is op de lange baan geschoven. Verschillende regeringsvertegenwoordigers hebben te kennen gegeven dat WSPA door bewijs te leveren van het publieke verzet tegen de walvisjacht, hun regering heeft aangezet tot een pertinente en compromisloze afwijzing van de walvisjacht.

WSPA is in april 2010 een internationale petitie gestart  tegen de walvisjacht door Noorwegen. Deze petitie is in Nederland door inmiddels meer dan 37.000 mensen ondertekend. WSPA vindt het, net als deze ondertekenaars, onaanvaardbaar dat Noorwegen als gerespecteerd Europees land in het bezit van een nieuwe dierenwelzijnswet, doorgaat met de onherroepelijk wrede en onnodige jacht op walvissen. Vind u dit ook? U kunt deze petitie nog tekenen.

Varkensslacht in Egypte

In mei 2009 is WSPA een campagne gestart als reactie op de inhumane (en geruchtmakende) slacht van duizenden varkens in Egypte. Door deze actie werd de Egyptische regering onder druk gezet deze slacht te stoppen en kreeg WSPA de gelegenheid om te adviseren over de verplaatsing van de varkenspopulatie van Caïro. Hoewel de slacht zelf niet kon worden tegengehouden, heeft de campagne wel geresulteerd in een dialoog tussen de Egyptische autoriteiten, WSPA en de OIE omtrent de noodzaak van training in humane slachtmethoden. De OIE werkt in dit verband momenteel aan een voorstel dat zal worden aangeboden aan de Egyptische autoriteiten. 

Stierenvechten

Wereldwijd hebben ruim 80.000 WSPA-sympathisanten hun steun betuigd aan een verbod op stierengevechten in Catalonië. Door dit initiatief van Catalaanse zijde te ondersteunen, voegt WSPA internationale waarde toe aan de PROU (=genoeg)-campagne. Zo wordt nogmaals onderstreept wat de Catalaanse regering eigenlijk al weet: dat het stierengevecht en alles daaromheen niet langer hoeft te rekenen op de sympathie van de Catalanen en dat hun roep om een verbod op stierengevechten in Catalonië de overweldigde steun heeft van de internationale gemeenschap.  

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

dolfijn_in_gevangenschap_-_world_animal_protection

Fokverbod voor dolfijnen

Dolfijnen in de zee

Dolfijnen in gevangenschap

Meer over