Superlijst Dierenwelzijn - varken in vee-industrie

Doorbraak: wetsvoorstel betekent een verschil voor miljarden dieren

Nieuws

Vanmiddag heeft de ChristenUnie, samen met de PvdA, SP, D66, GroenLinks en Volt, een wetsvoorstel ingediend over Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen . Het is een doorbraak, want met dit voorstel zou een verschil gemaakt kunnen worden voor miljarden dieren over de hele wereld! Hoe zit dat precies?

In Nederland moeten bedrijven zich houden aan Nederlandse dierenwelzijnswetgeving. In het buitenland geldt deze wetgeving niet. Op dit moment hoeven Nederlandse bedrijven in het buitenland nu geen verantwoording afleggen over het dierenleed waar zij direct of indirect bij betrokken zijn. Met dit wetsvoorstel zou daar verandering in komen!

Nederlandse bedrijven die internationaal opereren zouden namelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het bevorderen van duurzame ontwikkeling wereldwijd. Hierbij kun je denken aan de bescherming en verbeteringen van het milieu, biodiversiteit, klimaat en mensenrechten, maar zeker ook van dierenwelzijn. Het wetsvoorstel stelt dat moet ervoor zorgen Nederlandse bedrijven ervoor moeten zorgen dat hun activiteiten niet leiden tot aantastingen van het welzijn van dieren in de vee-industrie of in het wild. De wet houdt in dat bedrijven die in Nederland actief zijn, straks de verplichting hebben om hun keten, of die van partners, te controleren op misstanden én transparant daarover rapporteren. Treffen ze iets aan dat niet door de beugel kan? Dan moet dat worden aangepakt. 

Onze directeur Dirk-Jan Verdonk is enorm blij met dit voorstel: 'Dit voorstel kun je gerust een doorbraak noemen. Voor miljarden dieren die lijden in de industriële veehouderij kan dit wetsvoorstel een groot verschil maken. Dieren zijn geen dingen, maar wezens met een intrinsieke waarde. Het is onacceptabel dat Nederlandse bedrijven nu geen verantwoording hoeven af te leggen voor het dierenleed waar zij aan bijdragen via hun internationale productieketens.' 

Als deze wet wordt aangenomen, worden bedrijven wettelijk verplicht om het welzijn van dieren te borgen. We roepen dan ook het kabinet, maar ook de Tweede en Eerste Kamer, op om dit wetsvoorstel te omarmen en over te nemen.

Meer over