In plaats van afwachten tot zo’n nationaal noodplan is ontwikkeld, zijn we in de hardst getroffen gebieden alvast aan de slag gegaan. In de Blue Mountains hebben we inwoners een gratis workshop gegeven over het beschermen van huisdieren en het helpen van gewonde wilde dieren tijdens een noodsituatie. Deze workshop hebben we later in samenwerking met het Byron Bay Wildlife Hospital omgezet in de digitale trainingssessie ‘Protecting Animals in Bushfires’, beschikbaar voor inwoners uit alle getroffen gebieden.

Een jaar na de bosbranden in Australië: onze langetermijnhulp

Nieuws

Kangoeroes die door dikke rookwolken springen, koala’s met hevige brandwonden en immense natuurgebieden die in vlammen opgaan. Je kunt de beelden van de verwoestende branden in Australië vast nog goed voor je halen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Dankzij jouw steun zetten we ons in om direct eerste hulp te verlenen. Maar daar hield onze hulp niet op.

De Australische bosbranden van vorig jaar waren ongekend, in zowel omvang als duur. Meer dan 15.000 branden verwoestten in totaal 19 miljoen hectare land, met enorme verliezen aan leefgebied voor dieren als gevolg. In totaal zijn er 3 miljard dieren overleden, verdreven of gewond geraakt. Overlevende dieren hadden brandwonden, verwondingen en infecties door het inademen van giftige rook. Het was van cruciaal belang dat deze dieren werden opgevangen en verzorgd. De wereldwijde steun voor lokale organisaties om de bosbranden te blussen en directe hulp aan deze dieren te bieden was overweldigend.

Evaluatie

Na de branden heeft het Australische Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements alle opgezette acties van individuen, organisaties en regeringen om dieren voor, tijdens en na de bosbranden te beschermen geëvalueerd. In veel gevallen bleek dat deze initiatieven onbedoeld verdere schade toebrachten aan zowel dieren als mensen. Koala’s kregen water uit flessen terwijl dat kan lijden tot verstikking en hulpverleners adviseerden mensen om in actieve brandzones te zoeken naar gewonde wilde dieren, met alle gevolgen van dien. Inwoners wisten niet waar ze informatie konden inwinnen en wat ze konden doen met gewonde wilde dieren. En veel huisdierbezitters zijn omgekomen bij een poging om hun dieren te redden. Lokale overheden, hulpverleners en onderzoekers stellen daarom dat dieren moet worden opgenomen in de nationale en lokale noodplanning. Wij hebben onze hulp daarom niet alleen gefocust op direct herstel, maar ook op voorbereiding op toekomstige branden.

Workshop World Animal Protection in Blue Mountains

Het rampenbeheerteam van World Animal Protection bezoekt de door bosbranden getroffen gebieden ten zuiden van Sydney. Ze beoordelen de impact van de branden als onderdeel van de herstelplanning en -evaluatie. 

Direct herstel

Onze directe hulp was gericht op het ondersteunen van zeven kleine, onafhankelijke diercentra die zorg dragen voor dieren die door de bosbranden zijn getroffen met medicijnen, uitrusting en technisch advies. Zo behandelden we de brandwonden van babywombat Ash en hielpen we buidelrat Pearl aan melk. We financierden ook een noodhulpgroep voor wilde dieren, wat het mogelijk maakte om zoek- en reddingsactiviteiten uit te voeren, wilde dieren te onderzoeken, omheiningen te plaatsen, schuilplaatsen te bouwen, voerstations op te zetten en doorlopende dierenartszorg te bieden. Dit kwam ten goede aan vele kangoeroes, wombats, koala’s, buidelratten en vleermuizen.

Workshop World Animal Protection in Blue Mountains

Links: Babywombat Ash krijgt een laserbehandeling voor zijn brandwonden. Rechts: Buidelrat Pearl verloor door de bosbranden haar moeder. Ze wordt nu grootgebracht met melk die door ons en andere organisaties is gedoneerd.  

Voorbereiding op toekomstige branden

Dieren moeten worden opgenomen in een nationaal noodplan, zodat ze bij toekomstige branden op de juiste manier beschermd en verzorgd kunnen worden. In april 2020 hebben wij hier aanbevelingen voor ingediend bij de Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements. Ook financierden we een onderzoek van de Macquarie University om gebieden te identificeren waar voorbereiding op rampen kan worden verbeterd. De resultaten vormen een wetenschappelijk basis voor de ontwikkeling van een nationaal noodplan voor dieren, en laten ons tegelijkertijd zien waar onze hulp hard nodig is.

In de hardst getroffen gebieden zijn we alvast aan de slag gegaan met het voorbereiden op toekomstige branden. In de Blue Mountains hebben we inwoners een gratis workshop gegeven over het beschermen van huisdieren en het helpen van gewonde wilde dieren tijdens een noodsituatie. Deze workshop hebben we later in samenwerking met het Byron Bay Wildlife Hospital omgezet in de digitale trainingssessie ‘Protecting Animals in Bushfires’, die beschikbaar is voor inwoners uit alle getroffen gebieden. De training is gevuld met praktische manieren om huisdieren, vee en dieren in het wild te beschermen voor, tijdens en na een ramp. Met deze informatie is ook een praktische ‘how to’-gids ontwikkeld die is uitgedeeld aan bijna 5.000 van onze supporters.

Naast het geven van workshops en verspreiden van gidsen hebben we in de getroffen gebieden ook subsidies verstrekt aan dierenartsen om de gespecialiseerde Wildlife Training Course te volgen, een bijscholing om voor gewonde dieren te zorgen. Deelnemers aan de cursus delen de opgedane kennis in hun klinieken en sluiten zich aan bij een nationale database van dierenartsen die bereid zijn om ingezet te worden bij toekomstige natuurrampen.

Workshop World Animal Protection in Blue Mountains

Op zaterdag 31 oktober kwamen dierenliefhebbers het Blue Mountains gebied bijeen om te leren hoe ze huisdieren, vee en wilde dieren het beste kunnen beschermen bij bosbranden. We gaven er een 90-minuten durende workshop aan 53 enthousiaste aanwezigen.

Onze hulp in 2021

Helaas moesten sommige trainingen en informatiesessies door de coronacrisis worden uitgesteld. Maar dat houdt ons niet tegen! Ook in 2021 blijven we:

  • reddingsgroepen voor wilde dieren steunen om voeding, behandeling en rehabilitatie van gewonde wilde dieren voort te zetten;
  • informatiesessies voor getroffen gemeenten faciliteren om te zorgen voor voldoende betrokkenheid van inwoners;
  • dierenartsen steunen bij het volgen van de Wildlife Veterinary Training;
  • samenwerken met het Byron Bay Wildlife Hospital, zodat we een virtuele dierenartsportaal voor de behandeling van wilde dieren kunnen ontwikkelen.

Blijven jullie ons steunen zodat we ons werk kunnen voortzetten? 21/01/2021

olifant aan ketting

Doneer voor wilde dieren

Meer over